form background image

Trafik Sigortası

  Trafik Sigortası: Güvenli Yolların Temeli

  Trafikte her an kaza riski vardır. Bu risklere karşı maddi güvence sağlamak için trafik sigortası yaptırmak zorunludur. Trafik sigortası, kaza sonucu üçüncü kişilerin uğrayacağı maddi zararları karşılayan bir sigorta türüdür.

  Trafik Sigortası Nedir?

  Karayolları Trafik Kanunu'na göre, trafiğe çıkan her motorlu taşıtın zorunlu olarak yaptırması gereken bir sigortadır. Trafik sigortası, kaza sonucu üçüncü kişilerin;

  • Vücut yaralanma masrafları
  • Tedavi masrafları
  • Sakatlık tazminatı
  • Ölüm tazminatı
  • Maddi hasarlar

  gibi tazminat taleplerini karşılar.

  Trafik Sigortasının Avantajları:

  • Kaza Sonucu Maddi Güvence: Kazalar maddi açıdan büyük yükler oluşturabilir. Trafik sigortası, bu yükün üçüncü kişiler tarafından karşılanmasını sağlar.
  • Yasal Zorunluluk: Trafik sigortası yaptırmak yasal bir zorunluluktur. Sigortası olmayan araçlara trafik cezası uygulanır.
  • Huzur ve Güven: Trafik sigortası, kaza sonucu oluşabilecek maddi yükümlülüklerden doğan endişeyi ortadan kaldırır.
  • Tazminat Süreci Kolaylığı: Sigorta şirketi, tazminat taleplerinin hızlı ve kolay bir şekilde karşılanmasını sağlar.

  Trafik Sigortası Teminatları:

  • Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası: Kaza sonucu üçüncü kişilere verilecek maddi ve manevi zararları karşılar.
  • Kasko Sigortası: Kendi aracınızın kaza sonucu uğrayacağı maddi hasarları karşılar.
  • Ek Teminatlar: Sürücü ve yolcuların kaza sonucu uğrayacağı bedeni yaralanma ve ölüm gibi riskleri karşılayan ek teminatlar yaptırılabilir.

  Trafik Sigortası Primini Etkileyen Faktörler:

  • Aracın tipi ve modeli
  • Aracın yaşı
  • Aracın motor hacmi
  • Aracın tescil ili
  • Aracın kullanım amacı
  • Sürücülerin yaşı ve kaza geçmişi

  Trafik Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Sigortanın sunduğu teminatlar: Sigortanın kapsadığı riskler ve tazminat tutarları önemlidir.
  • Prim bedeli: Sigorta priminin bütçenize uygun olması önemlidir.
  • Sigorta Şirketi: Güvenilir ve köklü bir sigorta şirketi seçmek gerekir.
  • Bonus Hakkı: Kazasız geçen her yıl için bonus hakkı kazanarak priminizi düşürebilirsiniz.

  Trafikte güvenli ve huzurlu bir sürüş için trafik sigortası yaptırmayı ihmal etmeyin.

  Sık Sorulan Sorular
  Aracın kayıtlı olduğu il Trafik sigortası primini etkiler mi?
  Evet, etkiler. Sigorta şirketleri her bir araç grubu için kendi tarifelerini oluşturmaktadır. Bu tarifeye esas teşkil eden unsurlardan biride aracın kayıtlı olduğu il’dir.
  Kendi aracımın Trafik Sigortası arabamın hasarını karşılar mı?
  Trafik Sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırmanız gerekir.
  Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması Trafik sigortasının primini etkiler mi?
  Evet, etkiler. Sigorta şirketleri Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır.
  Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?
  Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.
  Ölüm, yaralanma sonucunda geçici veya kalıcı iş görememe hali oluştuğunda, trafik sigortası bu zararı öder mi?
  Evet. Bu şekilde bir kayıp da varsa, teminat limiti ile sınırlı olmak kaydıyla, trafik poliçesi tarafından ödenir
  Sigortalıya dava açılması halinde, bu giderler trafik sigortası kapsamında mıdır?
  Evet. Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, Trafik sigortası bu masrafları da kapsar.
  Ticari taksilerin trafik sigortası primi neden otomobiller için belirlenen primden çok daha yüksek?
  Her sigorta şirketi tarafından primler her bir araç cinsinin hasar ve prim toplamlarına göre ayrı ayrı tespit edilir. Bir araç grubu fazla kaza ve hasara sebep oluyorsa, o grup araçların primleri daha yüksek tespit edilir.
  Trafik kazasında zarar görenler kazaya neden olan kişiye taleplerini ne kadar sürede yapmalıdır?
  Zarar gören, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak zarar gören kazaya neden olan kişiyi öğrenmese de, her halükarda kaza tarihini takip eden 10 yıl sonunda başvuru hakkı düşer. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.
  Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?
  Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz
  Trafik Sigortası Nedir?
  Trafik Sigortası bir motorlu taşıtın kusurlu olarak üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılar. Tazminat ile maddi zararların yanısıra, kazaya ilişkin tedavi giderleri ile zarar gören kişilerin sakat kalması veya hayatını kaybetmesi hallerinde kazada zarar görenin desteğinden mahrum kalanlara ödeme yapar. Destekten mahrumiyet tazminatı kazada hayatını kaybeden veya sakat kalan kişinin yaşına, gelirine göre değişiklik gösterir.
  Trafik sigortası poliçemi vade bitiminde yenilemeyi unutursam sonuçları ne olur?
  Araç işletenleri sigorta sözleşmesini bitim tarihi itibariyle yenilemekle yükümlüdür. Araç işleteninin sigorta sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini gerçekleştirmediği her 30 gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim, %50 ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek hesaplanır. Ayrıca trafik zabıtasının yapacağı kontollerde aracınızın trafik sigortası bulunmadığı tespit edilirse, aracınız trafikten men edilir ve para cezası uygulanır.
  Trafik sigortası primleri niye şirketten şirkete farklılık gösteriyor?
  Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde trafik sigortası primleri sigorta şirketlerince serbestçe tespit edilmektedir. Diğer bir değişle her sigorta şirketi kendi aktüeryal çalışması neticesinde tarifesini oluşturmaktadır. Ancak sigorta şirketi tarafından aynı riske sahip araçlar ve/veya işletenler için akdedilen sigorta sözleşmelerinin aynı prim üzerinden düzenlenmesi esastır.
  Trafik sigortasında tazminat kaç gün içerisinde ödenir?
  Trafik Sigortasında Tazminat gerekli belgeleri sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içerisinde ödenir.
  Trafik sigortasının primleri taksitlendirilebilir mi?
  Sigorta ücretinin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ödenir. Ancak taraflar sigorta priminin en az dörtte biri poliçenin teslimi karşılığında peşin olmak koşuluyla taksitler halinde ödenmesini kabul edebilirler. Bu takdirde sigortacı prim ödenmemesi sebebiyle sahip olduğu sözleşmenin feshi hakkından vazgeçmiş sayılır.
  Yarışa katılan araçların verecekleri zararlar trafik sigortası teminat kapsamında mıdır?
  Yarışlara katılan araçların sebep olacağı zararlar teminat kapsamı dışında olup, yarış düzenleyenlerin, sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların ve yarış düzenleyenlerin teminat ve primleri ile ilgili bilgiler Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik’te ayrıca açıklanmıştır.
  Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk sigortası yaptırmış bir araca Trafik sigortasında indirim yapılır mı?
  Evet, yapılır. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi yolcu taşımacılarının, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için bu Kanun gereğince Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk sigortası yaptırdıklarını belgelemeleri durumunda yüzde 20 oranında indirim yapılır