form background image

Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası

  Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası: Salgın Risklerine Karşı Güvence

  Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası, geleneksel salgın hastalık sigortalarından farklı olarak, önceden belirlenmiş parametrelere dayalı tazminat ödemesi sunan bir sigorta türüdür. Bu parametreler genellikle, belirli bir coğrafi bölgede belirli bir sayıda vaka veya ölüm sayısına ulaşılması gibi objektif ölçütlerdir.

  Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası ile sadece aşağıdaki iki koşulun gerçekleşmesi durumunda 250 bin TL tazminat ödemesini anında ve başka hiçbir belge gerekmeden yaparak, küçük ve orta ölçekli işletmelere salgınlara karşı finansal koruma sağlıyoruz.

  • İlk kez ortaya çıkacak bir salgın hastalık nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalığın etkilediği Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafi bölgede “pandemi” veya “Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu-UHSAD” ilan edilmesi
  • Bu salgın ile bağlantılı olarak Türkiye’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından raporlanmış can kaybının 2.500’ü aşması

  Covid-19, SARS-CoV-2 veya bu virüsün herhangi bir mutasyonu hariç olmak üzere, yeni bir salgın hastalık riskine karşı işletmenizi ve bütçenizi Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

  Olası yeni bir salgından özellikle etkilenmesi muhtemel turizm, AVM, ulaştırma, nakliyat ve üretim sektörleri başta olmak üzere pek çok sektöre özel teminatlar sağlayan ürünlerimiz için danışmanlarımıza başvurun, işletmeniz için tam güvenceye sahip olun!

  Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası Neden Önemlidir?

  Salgın hastalıklar, işletmeler ve bireyler için büyük bir risk oluşturabilir. Bu riskler şunları içerebilir:

  • Gelir Kaybı: Salgın hastalıklar, işletmelerin faaliyetlerini durdurmasına ve gelir kaybına uğramasına neden olabilir.
  • Ek Masraflar: Salgın hastalıklar, işletmelerin ek masraflar yapmasını (örneğin, hijyen ve dezenfeksiyon) zorlayabilir.
  • Yasal Sorumluluk: Salgın hastalıklar nedeniyle işletmelerin üçüncü kişilere karşı yasal sorumluluğu doğabilir.

  Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası, bu risklere karşı koruma sağlayarak işletmelerin ve bireylerin finansal kayıplarını minimize etmesine yardımcı olur.

  Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası Kapsamı:

  Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası kapsamı, sigorta poliçesine göre değişiklik gösterebilir. Genellikle şu teminatlar sunulur:

  • Sabit Tazminat: Önceden belirlenmiş parametreler gerçekleştiğinde, poliçede belirtilen sabit tazminat tutarı ödenir.
  • Gelir Kaybı Tazminatı: Salgın hastalık nedeniyle işletmenin gelir kaybına uğraması durumunda tazminat ödenir.
  • Ek Masraf Tazminatı: Salgın hastalık nedeniyle işletmenin ek masraflar yapması durumunda tazminat ödenir.
  • Yasal Sorumluluk Tazminatı: Salgın hastalıklar nedeniyle işletmelerin üçüncü kişilere karşı yasal sorumluluğu doğması durumunda tazminat ödenir.

  Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Risklerin Belirlenmesi: İşletmenizin veya bireysel olarak karşı karşıya olduğunuz riskleri belirleyin ve buna göre bir sigorta yaptırın.
  • Teminat Kapsamı: Sigortanın sunduğu teminatların risklerinizi tam olarak kapsadığından emin olun.
  • Parametrelerin Belirlenmesi: Tazminat ödemesinin tetikleneceği parametrelerin net ve objektif olduğundan emin olun.
  • Poliçe Şartları: Poliçenin şartlarını dikkatlice okuyun ve anladığınızdan emin olun.

  Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası, salgın hastalık risklerine karşı hızlı ve esnek bir koruma sağlayarak işletmelerin ve bireylerin finansal direncini artırmaya yardımcı olur.

  Salgın hastalık risklerine karşı korunmak ve finansal kayıplarınızı minimize etmek için Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası yaptırmanız önemlidir.