form background image

Devlet Destekli Tarım Sigortası

  Devlet Destekli Tarım Sigortası: Doğal Afetlere Karşı Güvence

  Tarım, ülkelerin temel ihtiyaçlarını karşılayan ve ekonomilerinde önemli rol oynayan bir sektördür. Ancak, tarımsal üretim, doğal afetler ve iklim değişikliğinden büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu riskleri minimize etmek ve çiftçileri korumak için Devlet Destekli Tarım Sigortası devreye girer.

  Devlet Destekli Tarım Sigortası Nedir?

  Devlet Destekli Tarım Sigortası, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sunulan ve prim desteği ile teşvik edilen bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile, çiftçiler tarımsal ürünlerini doğal afetler ve diğer risklere karşı güvence altına alabilirler.

  Devlet Destekli Tarım Sigortası Kapsamı:

  Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamı, sigorta poliçesine göre değişiklik gösterebilir. Genellikle aşağıdaki riskler karşılanır:

  • Doğal Afetler: Deprem, sel, yıldırım, fırtına, dolu, kuraklık, don, kasırga gibi doğal afetler sonucu tarımsal ürünlerde oluşan zararlar.
  • Yangın ve Patlama: Yangın ve patlama sonucu tarımsal ürünlerde ve üretim tesislerinde oluşan zararlar.
  • Hırsızlık: Tarımsal ürünlerin hırsızlık sonucu kaybolması veya hasar görmesi.
  • Hayvan Hastalıkları: Hayvanların hastalık ve kazalar sonucu kaybolması veya hasar görmesi.

  Devlet Destekli Tarım Sigortası Avantajları:

  • Prim Desteği: Devlet tarafından sigorta primine katkı payı sağlanır, bu da sigortayı daha cazip hale getirir.
  • Geniş Kapsam: Birçok risk sigorta kapsamında karşılanır.
  • Finansal Güvence: Sigorta tazminatı, doğal afetler gibi durumlarda oluşabilecek maddi kayıpları telafi eder.
  • Üretimde Süreklilik: Sigorta, üretimde aksaklık ve gelir kaybını önler.
  • Yatırım Güvencesi: Sigorta, tarımsal yatırımlara güvence sağlar.

  Devlet Destekli Tarım Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Teminat Seçimi: Tarımsal ürünlerin ve üretim tesisinin risk profiline uygun teminatları seçmek önemlidir.
  • Poliçe Şartları: Poliçenin şartlarını dikkatlice okuyun ve anladığınızdan emin olun.
  • Destek Miktarı: Devlet tarafından sunulan prim desteğinin miktarını ve şartlarını öğrenin.

  Devlet Destekli Tarım Sigortası, tarımsal üretimin risklere karşı korunması ve sürdürülebilir bir tarım sektörünün gelişmesi için önemli bir araçtır. Doğru teminatları seçerek ve sigorta şartlarını dikkatlice inceleyerek tarımsal yatırımlarınızı güvence altına almanız mümkündür.

  Not: Bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Sigorta yaptırmadan önce güncel şartları ve teminatları sigorta şirketimizden teyit etmeniz önemlidir.

  Sık Sorulan Sorular
  Sigortalı Hayvanların Mülkiyetinde Bir Değişiklik Olduğu Takdirde, Kümes Hayvan Hayat Sigortası Sözleşmesi Bozulur Mu?
  Sigortalı hayvanların mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta sözleşmesi bozulmuş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.
  Kümes Hayvan Hayat Sigortası Yapılırken Kümeslerde Belirli Standartlar Aranır Mı?
  Evet, aranır. Kümeslerin bakımsızlığı ve temiz tutulmaması ehil olmayan kişilerce bakım, yem noksanlığı, aşılamaların zamanında yapılmaması ve hastalıkları önleyici tedbirlerin alınmaması gibi sigorta ettiren kişinin kusurları tespit edildiği takdirde sigortacı 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir veya sigorta ettireni Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu’nun ve nizamnamesinin gerektirdiği tedbirleri belirli bir süre içinde yerine getirmeye davet eder. Sigorta ettiren bu isteği kabul etmez veya zamanında yerine getirmez ise sigortacı yine 8 gün içinde fesih hakkını kullanabilir. Sigorta sözleşmesinin feshinde işlememiş günlere ait prim gün esası üzerinden sigorta ettirene geri verilir.
  Kümes Hayvan Hayat Sigortası Başladığı Anda Var Olan Hastalıklardan Meydana Gelen Ölümler Sigorta Teminatına Dahil Midir?
  Sigortanın başladığı andan itibaren, mevcut olan hastalıklar, beslenme bozukluğu ve yetersizlikler teminat dışındadır.
  Sigortalı Olan Sera Satıldığında Sigorta Devam Eder Mi?
  Sözleşme süresi içinde, sigortalı olan sera veya içindeki ürünlerin menfaat sahibinin değişmesi halinde sözleşme hüküm ifade etmeye devam eder ve sigorta ettirenin sözleşmeden doğan hak ve borçları yeni hak sahibine geçer. Değişiklik halinde, sigorta ettiren ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi, durumu 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
  Nakliyat Sırasında Meydana Gelen Ölümler, Hayvan Hayat Sigortası Teminatı Altında Mıdır?
  Deniz, hava ve kara yollarında motorlu ve motorsuz taşıt araçlarında yapılacak taşımalar sırasında meydana gelen ölümler, öldürmeler ve kestirmeler teminat dışındadır.
  Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasının Kapsamı Nedir?
  Risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre, sigortalanmaya uygun, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı süt ve besi sığırları ile mandalar, aşağıdaki risklere karşı güvence altına alınabilmektedir. Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na” göre ihbarı mecburi olan hastalıklardan; anthrax, mavi dil, rift vadisi humması, bulaşıcı sığır plörapnömonisi (contagious bovine pleuropneumonia), enzootik sığır löykozu, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD), bulaşıcı stomatitis (Veziküler Stomatitis) hastalıkları, Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, Yangın veya infilâk, Sebebiyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü, sonucu sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararlar. Ayrıca; sigortalının isteğine bağlı ek prim alınması koşuluyla, Hastalıklardan arilik belgesine sahip ve bio güvenlik önlemlerini almış işletmelerde, işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla; şap hastalığı nedeniyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar, Poliçede belirlenen sigortalı yerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar, Grev, lokavt veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar.
  Sera Sigortasının Kapsamı Nedir?
  Risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre teminat kapsamına alınabilen seralar ve içindeki bitkisel ürünler, dolu, deprem ve yanardağ püskürmesi, taşıt çarpması ile fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, kar ve dolu ağırlığı riskleri nedeniyle sera içindeki sigortalı bitkisel ürünlerde meydana gelen miktar kayıpları ile sera konstrüksiyonu, örtü malzemesi ve sera içindeki teknik donanımda meydana gelen zararlara karşı sigortalanabilmektedir. Ayrıca poliçede teminat altına alınmış risklerden birinin gerçekleşmesi halinde seranın örtü malzemesi ve/veya konstrüksiyon kıymetlerinin doğrudan bir zarara uğraması sonucu enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi, taşınması masrafları, enkaz kaldırma masrafı teminatı olarak kapsama alınır.
  Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasının Kapsamı Nedir?
  Kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluk ürünleri, köy genelinde gerçekleşen kuraklık, don, sıcak rüzgâr ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış ile dolu paketi (Dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, deprem) dışındaki risklerin neden olduğu verim kaybına karşı güvence altına alınabilir. Ayrıca; buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap kısmı isteğe bağlı olarak ek prim karşılığında teminat kapsamına alınabilmektedir.
  Bitkisel Ürün Sigortalarında Meyveler, Tarla Ürünleri, Sebzeler ve Kesme Çiçekler Hangi Risklere Karşı Sigortalanmaktadır?
  Meyveler dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan ve deprem ile sel ve su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybına ve dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına karşı sigortalanabilmektedir. Meyveler bu risklere ilave olarak, çiçeklenme dönemi de dahil olmak üzere “don” riskinin neden olduğu miktar kaybı için isteğe bağlı olarak güvence altına alınabilmektedir. Açık alanda bağ ve meyvelerde koruyucu olarak kullanılan dolu ağı ve örtü sistemleri ile destek (telli terbiye) sistemleri için, dolu paket kapsamındaki riskler, taşıt çarpması ve dolu ağırlığı riski, kiraz ve üzüm ürünlerinde yağmur riskinin olgunlaşma ve hasat döneminde neden olduğu miktar kaybı ile taze tüketime yönelik olarak üretilen incirlerde olgunlaşma ve hasat dönemlerinde yol açtığı kalite kaybı, kurutmalık amaçlı üretilen incirlerde olgunlaşma ve buruklaşma dönemlerinden hasada kadar olan dönemde neden olduğu miktar ve kalite kaybı, sıcak havanın üzümde çiçeklenme ve tane bağlama dönemlerinde salkımlarda tane tutumunun gerçekleşmemesi ve tanede büyümenin durması, kuruması ve dökülmesi ile altıntop, limon, mandalina, portakal ürünlerinde çiçeklenme, meyve tutumu ve küçük meyve dönemlerinde kuruma, dökülme şeklinde neden olduğu miktar kaybı, salamuralık yaprak üretimi yapılan asmaların yapraklarında dolu paket kapsamındaki risklerin neden olduğu miktar kaybı isteğe bağlı olarak ek prim ödemek suretiyle, dolu pakete eklenebilmektedir. Ayrıca, meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanları, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine sadece fidanlar bunlara ek olarak yaban domuzu zararı risklerine karşı teminat kapsamındadır. Tarla ürünleri, sebzeler ve kesme çiçekler “dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan ve deprem ile sel ve su baskını, yaban domuzu zararı” risklerinin neden olduğu miktar kaybına, ayrıca Ayçiçeği (Yağlık), Ayçiçeği (Çerezlik) ürünleri ile Ayçiçeği (Sertifikalı Tohumluk) ürünleri kuşların olgunlaşma ve hasat döneminde tabla üzerindeki tohumları yemesi suretiyle ortaya çıkan miktar kaybına ve Pamuk ve Pamuk (Sertifikalı Tohumluk) ürünleri de yağmurun kozaların açılmasından itibaren hasada kadar olan dönemde, açılmış kozalarda neden olduğu miktar kaybına; sebze ve kesme çiçekler, dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına karşı sigortalanabilmektedir. Ayrıca, buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf ürünleri için sap unsuru, yağ gülünde don teminatı isteğe bağlı olarak güvence altına alınabilmektedir. Ayrıca, çay ve çay fidanları dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine, sadece fidanlar bu risklere ilaveten yaban domuzu zararı riskine karşı teminat kapsamındadır.