form background image

Nakliyat Sigortaları

  Nakliyat Sigortası: Mallarınızın Güvenli Yolculuğu

  Nakliyat sigortası, malların nakliye sırasında karşılaşılabilecek risklere karşı koruma sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigortalar, malların yükleme ve boşaltma sırasında, nakliye sırasında ve depolama sırasında oluşabilecek hasarları ve kayıpları karşılar.

  Nakliyat Sigortası Neden Önemlidir?

  Nakliye sırasında birçok risk oluşabilir. Bu riskler şunları içerebilir:

  • Kazalar: Taşımacı araç kazalara karışabilir veya devrilebilir.
  • Hırsızlık: Mallar çalınabilir veya kaybolabilir.
  • Hasar: Mallar yükleme ve boşaltma sırasında veya nakliye sırasında hasar görebilir.
  • Doğal afetler: Deprem, sel, fırtına gibi doğal afetler mallara zarar verebilir.

  Nakliyat sigortası, bu riskler gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek maddi kayıpları karşılar. Bu sayede işletmeler ve bireyler, nakliye sırasında oluşabilecek risklere karşı korunmuş olur.

  Nakliyat Sigortası Türleri:

  • Tam Kapsam Nakliyat Sigortası: Malların tüm risklere karşı korunmasını sağlar.
  • Dar Kapsam Nakliyat Sigortası: Malların belirli risklere karşı korunmasını sağlar.
  • Kasko Sigortası: Taşıtın nakliye sırasında oluşabilecek hasarlarını karşılar.
  • Serbest Sorumluluk Sigortası: Nakliyeci ve taşıyıcıların üçüncü kişilere karşı yasal sorumluluklarını karşılar.

  Nakliyat Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Nakliye Şekli: Malların hangi şekilde nakledileceğini belirleyin ve buna göre bir sigorta yaptırın.
  • Teminat Kapsamı: Sigortanın sunduğu teminatların mallarınızın risklerini tam olarak kapsadığından emin olun.
  • Prim Karşılaştırması: Farklı sigorta şirketlerinden teklif alarak prim karşılaştırması yapın.
  • Poliçe Şartları: Poliçenin şartlarını dikkatlice okuyun ve anladığınızdan emin olun.

  Nakliyat sigortası yaptırmadan önce:

  • Mallarınızın değerini belirleyin.
  • Nakliye sırasında oluşabilecek riskleri değerlendirin.
  • Farklı sigorta şirketlerinden teklif alın.
  • Poliçenin şartlarını dikkatlice okuyun.

  Nakliyat sigortası, mallarınızın nakliye sırasında oluşabilecek risklere karşı korunmak ve maddi kayıplara karşı hazırlıklı olmak için önemli bir araçtır.

  Sık Sorulan Sorular
  Emtea Nakliyat Sigortası Neleri Kapsar?
  Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yere taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlamaktadır. Emtia nakliyat sigortasında, sigortalının kasti hareketlerinden meydana gelen zararlar, olağan akma, fire, aşınma veya yıpranmadan kaynaklanan hasarlar, malların kendi kusuru veya ambalaj yetersizliğinden kaynaklanan hasarlar karşılanmamaktadır. Emtia nakliyat sigortası sefer esası ile yapılmakta olup sürekli sevkiyat yaptıran sigortalılar için nakliyat sigortalarında abonman poliçeleri yapılmaktadır. Abonman poliçeleri her seferin sefer öncesi bildirilmesi, geç bildirim, unutulma gibi olumsuzlukları ortadan kaldırmaktadır.
  Nakliye poliçesi almak için hangi bilgileri vermem gerekir?
  Sigortalının adı/ünvanı/adresi: Taşınan malın cinsi: Taşınan malın bedeli: Sefer yeri(sevkiyatın başlangıç ve bitiş yeri) : Sevkiyat şekli; Karayolu ise plaka: Denizyolu ise gemi ismi ( ilk çıkış, varsa aktarma ve varış gemi bilgileri) Tren ise:vagon numarası Uçak ise:uçuş numarası Mal miktarı: Ambalaj şekli: Talep edilen poliçe teminatı ; *Tam ziya *Dar teminat *Geniş teminat İlave olarak alınabilecek *Terör / Harp teminatı
  Nakliyat Emtea sigortası poliçe türleri nelerdir?
  Kati poliçe – yükleme yapılmadan önce gerekli bilgiler iletilerek düzenlenen sefer bazlı poliçedir. Flotan poliçe –genellikle bankaların akreditifli işlemlerinde talep ettiği yükleme öncesi henüz kesinleşmemiş yükleme detayları ile hazırlanan ön bir poliçedir.yükleme bilgilerinin kesinleşmesiyle KATİ poliçeye dönüştürülür. Abonman poliçe-sigortacı ile sigortalının önceden anlaştığı teminat limiti, şart, fiyat ve süre dahilinde yapılan tüm sevkiyatlar için yükleme bildiriminin yükleme öncesi yada sonrası yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın teminat altına alan, her bir yükleme için ayrı alt poliçeler ile düzenlenebilen veya tek seferde yıllık taşıma bedeli bildirilip, primlendirilebilen sözleşmelerdir.
  Emtea all risks nakliye poliçesi nedir? Neleri kapsar?
  Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yere taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlamaktadır. Emtia nakliyat sigortasında, sigortalının kasti hareketlerinden meydana gelen zararlar, olağan akma, fire, aşınma veya yıpranmadan kaynaklanan hasarlar, malların kendi kusuru veya ambalaj yetersizliğinden kaynaklanan hasarlar karşılanmamaktadır. Emtia nakliyat sigortası sefer esası ile yapılmakta olup sürekli sevkiyat yaptıran sigortalılar için nakliyat sigortalarında abonman poliçeleri yapılmaktadır. Abonman poliçeleri her seferin sefer öncesi bildirilmesi, geç bildirim, unutulma gibi olumsuzlukları ortadan kaldırmaktadır.
  Nakliye poliçelerinde ek olarak hangi teminatlar alınabilir?
  Harp, grev, kargaşalık, halk hareketlerinden dolayı ortaya çıkan hasarlar için ek teminat alınabilir.