Kisisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

KIRKLAR SİGORTA ARACLIK VE MÜŞAVİRİK HİZM.LTD.ŞTİ.

Kişisel Veri İşlenmesine Ait Bilgilendirme


Sayın, Sigortalımız
Türkiye Cumhuriyeti sigortacılık uygulamaları kapsamında bir sigorta teklifine ait fiyatların oluşturulması ve sigorta sözleşmesinin kurulabilmesi için sigortalıya ait kimlik tespitinin yapılması, sigortalanacak kıymetlere ilişkin adres, durum, hasar ve risk tespitlerinin yapılması amaçlarıyla; kişisel verilerin sorgulanması, işlenmesi, arşivlenmesi ve ilgili sigortacılık kurumlarına aktarılması bir zorunluluktur.


Sigorta Aracılık Hizmetleri faaliyeti yürüten kurumumuz tarafından adınıza bir Sigorta Sözleşmesinin kurulabilmesi ve işletilmesi amacıyla;


6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kurumumuzca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenecektir.
Veri Sorumlusu olarak en yüksek ihtimamı göstererek işleyeceğimiz, muhafaza edeceğimiz ve gerektiğinde aktaracağımız Kişisel Verileriniz için; adınıza bir Sigorta Sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilişkili olması, zorunlu sigortalarınızın tesis edilebilmesi, isteğe bağlı sigorta haklarınızın sağlanabilmesi, menfaatlerinizin korunabilmesi ve hizmetin devamlılığı amaçlarıyla “Açık Rıza” gösterdiğiniz kabul edilmiştir.
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında detaylı bilgi için www.kvkk.gov.tr web sitesini ziyaret edebilir, Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ile ilgili kapsamlı bilgi edinebilirsiniz.