form background image

Bina Tamamlama Sigortası

  Bina Tamamlama Sigortası: Güvenli Bir İnşa Süreci için Güvence

  Bina tamamlama sigortası, inşaat projelerinde karşılaşılabilecek risklere karşı koruma sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, projelerin başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen sürede oluşabilecek hasarları ve kayıpları karşılar.

  Bina Tamamlama Sigortası Neden Önemlidir?

  İnşaat projeleri birçok riske maruz kalabilir. Bu riskler şunları içerebilir:

  • Doğal afetler: Deprem, sel, fırtına gibi doğal afetler projeye zarar verebilir.
  • Kazalar: Yangın, patlama, iş kazası gibi kazalar projeye zarar verebilir.
  • Hırsızlık: Malzeme ve ekipmanlar çalınabilir.
  • Yüklenicinin Yetersizliği: Yüklenicinin projeyi tamamlayamaması veya gecikmesi.
  • Hatalı Tasarım ve Uygulama: Tasarım ve uygulama hataları projeye zarar verebilir.

  Bina tamamlama sigortası, bu riskler gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek maddi kayıpları karşılar ve projenin tamamlanmasını sağlar.

  Bina Tamamlama Sigortası Avantajları

  Bina tamamlama sigortası hem daire sahiplerini hem de inşaat firmalarını koruyan bir sigortadır ve büyük avantajlar sağlar. Gel, bina tamamlama sigortasının avantajlarını birlikte inceleyelim. 

  Bina tamamlama sigortası yaptırarak inşaat firmasının keyfi davranışlarına karşı kendini güvence altına alabilirsin.

  Toplu konut inşaatı ve kentsel dönüşüm projelerinde protokolde yazan şartlara uyulmadığı takdirde sigorta şirketi, başka bir inşaat firması ile sözleşme yaparak inşaatın tamamlanmasını sağlayabilir.

  Poliçeni yaptırdığın sigorta şirketi, şirket, sahibinin herhangi bir neden dolayı ortadan kaybolması, kaçması, vefat etmesi veya şirketin iflası durumlarında daireyi satın alan tüketicilerin tüm zararını karşılar ve zor durumda kalmalarını önler.

  İnşaat firmaları sorumlu oldukları yükümlülükleri yerine getirmezse sigorta şirketleri, bu durumu Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirerek poliçeyi sonlandırabilir. Ayrıca proje denetimi de yaparak tüketicilerin mağduriyetini giderir; genel şartlar ve poliçe içinde belirtilen azami prime göre de ödeme yapar.

  Bina Tamamlama Sigortası Kapsamı:

  Bina tamamlama sigortası kapsamı, sigorta poliçesine göre değişiklik gösterebilir. Genellikle şu teminatlar sunulur:

  • İnşaat ve Montaj Maliyetleri Teminatı: İnşaat ve montaj sırasında oluşabilecek hasarlar ve kayıplar karşılanır.
  • Makine Kırılması Teminatı: Makinelerin arızalanması sonucu oluşabilecek maddi kayıplar karşılanır.
  • Yüklenicinin Yetersizliği Teminatı: Yüklenicinin projeyi tamamlayamaması veya gecikmesi durumunda oluşan maddi kayıplar karşılanır.
  • Hırsızlık Teminatı: Malzeme ve ekipmanların çalınması durumunda oluşan maddi kayıplar karşılanır.
  • Gelir Kesinti Teminatı: Bir risk gerçekleşmesi sonucu projenin gecikmesi veya durması nedeniyle oluşacak gelir kaybı karşılanır.

  Bina Tamamlama Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Projenin Riskleri: Projenin karşı karşıya olduğu riskleri belirleyin ve buna göre bir sigorta yaptırın.
  • Teminat Kapsamı: Sigortanın sunduğu teminatların projenizin risklerini tam olarak kapsadığından emin olun.
  • Prim Karşılaştırması: Farklı sigorta şirketlerinden teklif alarak prim karşılaştırması yapın.
  • Poliçe Şartları: Poliçenin şartlarını dikkatlice okuyun ve anladığınızdan emin olun.

  Bina tamamlama sigortası, inşaat projelerini risklere karşı korumak ve projelerin tamamlanmasını güvence altına almak için önemli bir araçtır.

  İnşaat projenizi risklere karşı korumak ve projenizin tamamlanmasını güvence altına almak için bina tamamlama sigortası yaptırmanız önemlidir.

  Sık Sorulan Sorular
  Bina Tamamlama Sigortası Zorunlu mu?
  Bina tamamlama sigortası, bina yapımı ve projelerin yarım bırakılması veya hiç başlamaması riskine karşı inşaat firmaları için bina tamamlama sigortası zorunlu hale getirilmiştir. Bina tamamlama sigortası sayesinde konut sahibi olmak için yüksek bedeller ödeyen tüketiciler, inşaat şirketi iflas etse bile, konut sahibi olabilirler.
  Bina Tamamlama Sigortasının Yatırımcıya Katkısı
  Bina tamamlama sigortası, tüketici ve yatırımcının aleyhine olan durumları inceleyerek projenin devamlılığını garantiler. Bireysel yatırımcıların finansal güvenliğini sağlar ve olası risklerin önüne geçer. Bina tamamlama sigortası sayesinde sigorta şirketi, yeni yapı projelerinde finansman modellerini, risk durumlarını ve iş planlarını yakından takip ederek bunların yönetilmesi aşamasında yardımcı olur.
  Bina Tamamlama Sigortasının İnşaat Firmasına Katkısı
  Bina tamamlama sigortası, inşaat alanının denetlenmesini sağlar. Ayrıca uyumunu finansal, idari ve teknik açıdan yapılacak olan yapının projeye uyumunu değerlendirerek risk denetimine katkı sağlar. Bina tamamlama sigortası sayesinde inşaat firması banka kredilerini tüketmeden ve teminat mektubu almadan teminatlara ulaşabilme imkânı bulur.
  Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları Kapsamı Nedir?
  Bina tamamlama sigortası genel şartları doğrultusunda teminat kapsamı şu şekildedir. İnşaat firmasının iflası Eğer satıcı gerçek kişi ise mirasçıların mirası reddetmesi şartıyla vefat etmesi ya da A.3 ve A.4 maddelerinde belirtilen haller dışında inşaatın 12 ay içinde tamamlanmaması Şirket sahibinin kaçması veya vefat etmesi durumlarında tüm zararları karşılayarak mağduriyeti giderir.
  Bina Tamamlama Sigortası Ne Zaman Devreye Girer?
  İnşaat firması, bina tamamlama sigortası kapsamında gerekli sorumluluğunu yerine getirmez ise bu durum Bakanlığa bildirildiği takdirde poliçe devreye girer. Bina tamamlama sigortası genel şartları doğrultusunda tüketicinin inşaat firmasına ödediği parayı (yasal faizler dahil olmak üzere) karşılar Bina tamamlama sigortası sayesinde yalnızca temelden girilen projelerde değil, kentsel dönüşüm projeleri de güvenli hale gelir.