form background image

Kasko Sigortası

  Kasko Sigortası: Tam Kapsamlı Koruma

  Kasko sigortası, aracınızı kaza, hırsızlık ve diğer risklere karşı koruma altına alan bir sigorta türüdür. Zorunlu trafik sigortasının aksine kasko sigortası yaptırmak zorunlu değildir. Fakat kaza ve hırsızlık gibi durumlarda oluşabilecek maddi kayıplara karşı önemli bir güvence sağlar.

   

  Kasko Sigortası Nedir?

  Kasko sigortası, aracınızın;

  • Çarpma, çarpışma, devrilme, düşme ve yuvarlanma: Bu gibi durumlarda aracınızda oluşacak hasarları karşılar.
  • Hırsızlık: Aracınızın çalınması durumunda maddi kaybınızı karşılar.
  • Yangın ve انفجار: Aracınızın yanması veya patlaması durumunda maddi kaybınızı karşılar.
  • Doğal afetler: Sel, deprem, fırtına gibi doğal afetler sonucu aracınızda oluşacak hasarları karşılar.
  • Terör ve vandalizm: Terör olayları veya vandalizm sonucu aracınızda oluşacak hasarları karşılar.

  gibi risklere karşı koruma altına alır.

  Kasko Sigortasının Avantajları:

  • Maddi Kayıplara Karşı Güvence: Kazalar, hırsızlık ve diğer riskler sonucu oluşabilecek maddi kayıplara karşı koruma sağlar.
  • Huzur ve Güven: Kasko sigortası, aracınızla ilgili risklere karşı bir güvence sağlayarak huzurlu bir sürüş deneyimi yaşamanızı sağlar.
  • Onarım Kolaylığı: Kasko sigortası, aracınızın hasarının hızlı ve kolay bir şekilde onarılmasını sağlar.
  • Finansal Avantajlar: Kasko sigortası, bazı durumlarda trafik sigortası priminizi düşürmenize yardımcı olabilir.

  Kasko Sigortası Teminatları:

  Kasko sigortası teminatları, sigorta şirketine ve seçilen poliçeye göre değişiklik gösterebilir. En yaygın kasko sigortası teminatları şunlardır:

  • Tam Kasko: Kasko sigortasının en kapsamlı teminatıdır. Yukarıda belirtilen tüm riskleri karşılar.
  • Mini Kasko: Temel risklere karşı koruma sağlayan daha uygun fiyatlı bir kasko sigortası türüdür.
  • Genişletilmiş Mini Kasko: Mini kasko teminatlarına ek olarak bazı ek teminatlar da içerir.

  Kasko Sigortası Primini Etkileyen Faktörler:

  • Aracın tipi ve modeli
  • Aracın yaşı
  • Aracın motor hacmi
  • Aracın tescil ili
  • Aracın kullanım amacı
  • Sürücülerin yaşı ve kaza geçmişi
  • Seçilen teminatlar

  Kasko Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • İhtiyaçlarınızı Belirleyin: Hangi teminatlara ihtiyacınız olduğunu belirleyin ve buna göre bir sigorta yaptırın.
  • Prim Karşılaştırması Yapın: Farklı sigorta şirketlerinden teklif alarak prim karşılaştırması yapın.
  • Sigorta Şirketi: Güvenilir ve köklü bir sigorta şirketi seçmek önemlidir.
  • Poliçe Şartları: Poliçenin şartlarını dikkatlice okuyun ve anladığınızdan emin olun.

  Kasko sigortası, aracınızı ve kendinizi maddi kayıplara karşı korumak için önemli bir araçtır. Kasko sigortası yaptırmadan önce ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi göz önünde bulundurarak en uygun sigortayı seçmeniz önemlidir.

  Sık Sorulan Sorular
  1.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren Kasko Sigortası Genel Şartları’nda başka ne gibi önemli değişiklikler olmuştur?
  - Hasar tazminine ilişkin düzenlemelere gidilmiştir. Şöyle ki: Hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilecektir. Onarım yapılacak olması halinde poliçede, onarımın şirketçe belirlenecek servislerde veya sigortalı tarafından belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı ile ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya eşdeğer parça gibi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı poliçede belirtilecektir. - Onarımın sigorta şirketi tarafından belirlenen serviste mi yoksa sigortalı tarafından belirlenen serviste mi yapılacağı, hasar tazmininde orijinal parça mı yoksa eşdeğer parça mı kullanılacağı poliçe de belirtilecektir. - Tazminatın ödeme süresine ilişkin olarak da düzenlemeye gidilmiş ve sigorta şirketinin talep ettiği belgelerin kendisine eksiksiz olarak verilmesi ve zararın eksper vasıtasıyla tespiti kararlaştırılmış ise eksper raporunun tesliminden itibaren en geç 10 iş günü içinde Genel ve Özel Şartlar kapsamında gerekli incelemeleri tamamlamak ve ödemeye engel bir durumun bulunmaması halinde tazminat miktarının tespit edilip sigortalıya ödeneceği, tazminat ödeme borcunun her halde hasarın ihbarından itibaren 45 gün sonra muaccel olacağı hükme bağlanmıştır.
  1.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni Kasko Sigortası Genel Şartları’nda kasko sigortası ürünleri nasıl sınıflandırılmıştır?
  1.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren genel şartlarda: Dar Kasko, Kasko, Genişletilmiş Kasko Tam Kasko olmak üzere ürün isimleri ve içerikleri tanımlanmıştır. Dar Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür. Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür Genişletilmiş Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür. Tam Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür. Teminatın içeriği yukarıdaki ürünlerden hangisine uyuyorsa poliçe başlığı, en az 16 punto büyüklüğünde harflerle söz konusu ürün ismini içerecektir. Poliçede bu Genel Şartlarda sigorta teminatının kapsamına ilişkin olarak belirtilen ifadeler dışında ifade kullanılamaz. Satılan ürünlerin isimlerinin verilen teminatla uyumlu olması gerekmektedir.
  Aracın aksesuarları kasko sigortalarına dahil midir?
  Standart lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik jantlar, değer olarak standartlarından farklı olduğu için, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tesbit edilmeli, poliçede ayrıca belirtilmelidir. Orijinal olmayan radyo, teyp, kolonlar, equalizer, klima, alarm, telsiz, telefon, faks, otomatik anten, takometre gibi cihazlar, ancak ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilirler. Bu tür cihazların marka ve bedellerinin kasko poliçesinde mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. Bu cihazlar aracın orijinalinde var ise orijinal olduğu da belirtilmelidir.
  Aracın çekilmesi esnasında oluşan hasarlar, kasko sigortasına dahil midir?
  Kamu otoritesi tarafından çekilmesi esnasında oluşan hasarlar teminata dahildir.
  Araç el değiştirdiğinde, kasko poliçesi de el değiştirir mi?
  Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin ilgili mevzuata uygun olarak değişmesi halinde sigorta sözleşmesi menfaat sahibinin değiştiği anda kendiliğinden feshedilmiş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir. Sigorta sözleşmesinde menfaat sahibinin değişmesine rağmen poliçenin yeni malikle devamı hükme bağlanabilir.
  Araç hasar gördüğünde, tamirde geçen süreye isabet eden kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar kasko teminatına dahil midir?
  Sigortalı aracın kasko teminatına dahil olan bir kaza sonucu zarar görmesi halinde (çalınma hali hariç) makul tamir süresi içinde, taşıtın kullanım ve gelir kaybından doğan özel araçlar için "ulaşım giderleri"; ticari araçlar için "iş durması" teminatları, zararlar belirlenen limitlerle sınırlı olarak ek prim ile teminat altına alınabilir.
  Araç, başka bir taşıtla taşınırken hasar olursa, kasko sigortası hasarı karşılar mı?
  Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dahil olup, diğer taşımalar sırasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır.
  Kasko sigortalı aracın çalınması halinde, tazminat ödenmeden bekleme süresi var mıdır?
  Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracın mülkiyetini sigortacıya devreder.
  Kasko Sigortası ile Trafik Sigortası arasındaki fark nedir?
  Kasko sigortası, kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına almaktadır. Trafik sigortası ise, aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan ve yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır. Trafik sigortası, sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılamakta olup, kendi aracınızın hasarını ödemez. Bu durumda, kasko sigortası yaptırılması gerekmektedir. Şirketler, teminatların geliştirilmesi amacıyla paket poliçeler de oluşturmaktadırlar. İşte bu kapsamda, kasko sigortaları ile birlikte İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası, Seyahat Araç Destek Sigortası gibi teminatlarda ek poliçelerle verilmektedir. Örneğin: Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamazken, kasko sigortasına ek olarak Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.
  Kasko sigortası sahibisigortalı, hasar anında neleri yapmakla yükümlüdür?
  Kasko sigortası sahibi, öncelikle hasarın gerçekleştiği tarihi öğrendikten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde durumu, sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Ve sanki sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almalı ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimatlara da elinden geldiğince uymalıdır. Aracın çalınması halinde ise, durumu öğrenir öğrenmez derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmalıdır. Ayrıca Rücu işlemlerinde kullanılacak bilgi ve belgeleri de, gecikmeden sigortacıya vermelidir. Zararın tahmini miktarı ve söz konusu zarara neden olan olay beyan şeklinde yazılı makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya bildirilmelidir.
  Kasko Sigortasında Hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir araç satıldığında, yeni alınan araçta da bu hak devam eder mi?
  Devam eder. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. İki araç arasında prim farkı var ise sigortalıdan tahsil edilir.
  Sigortalı öldüğünde kasko sigorta poliçesinin durumu ne olur?
  Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere mirasçılara devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.