form background image

DASK / Doğal Afet Sigortası

  DASK / Doğal Afet Sigortası: Deprem ve Yangına Karşı Güvence

  Türkiye, deprem ve yangın gibi doğal afetlerin en çok etkilediği ülkelerden biridir. Bu risklere karşı evinizi ve sevdiklerinizi korumak için Doğal Afet Sigortası (DASK) yaptırmak hayati önem taşır.

  Zorunlu Deprem Sigortası; depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının, sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlara karşı, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde, güvence sağlar.

  Tüm konut binalarında ve konut altında olan işyeri poliçelerinde zorunludur.

  Binanızın metrekaresine bağlı olarak,her sene belirlenen limitler dahilinde poliçe teminat rakamları belirlenir.

  DASK Nedir?

  DASK, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından zorunlu hale getirilen bir sigorta türüdür. Bu sigorta, deprem ve deprem sonucu oluşabilecek yangınlar ile sel ve heyelan gibi doğal afetler sonucu evinizde meydana gelebilecek hasarları karşılar.

  DASK'ın Avantajları:

  • Maddi Güvence: Deprem ve deprem sonucu oluşabilecek yangınlar ile sel ve heyelan gibi doğal afetler sonucu oluşabilecek maddi zararları telafi eder.
  • Yasal Zorunluluk: Türkiye'de ev sahibi olmak için DASK yaptırmak zorunludur.
  • Uygun Fiyatlı: DASK primleri, diğer sigorta türlerine kıyasla oldukça uygundur.
  • Hızlı ve Kolay Teminat: DASK poliçesi, online veya sigorta acenteleri aracılığıyla kolayca ve hızlı bir şekilde satın alınabilir.

  DASK Kapsamında Neler Var?

  DASK, ana binada meydana gelen hasarları ve enkaz kaldırma masraflarını karşılar. Teminatları oluşturuken aşağıda belirtilen tüm kısımların brüt metrekareye ilave ederek belirlenmesi önemlidir. Olası bir hasar da aşağıda belirtilen tüm kısımların depremden oluşan hasar bedeli, DASK poliçesi tarafından karşılanır. Sigorta kapsamında yer alan teminatlar şunlardır:

  • Bina ana duvarları
  • Temel ve kolonlar
  • Kiriş ve perde duvarlar
  • Bağımsız Bölümleri Ayıran Ortak Duvarlar
  • Tavan ve tabanlar
  • Koridorlar
  • Çatı
  • Bacalar
  • Merdivenler
  • Asansör
  • Isıtma ve sıhhi tesisat
  • Sahanlıklar
  • İstinat Duvarları
  • Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

  DASK Kapsamında Olmayanlar:

  DASK poliçesi, bina içindeki eşyaları, ek binaları, bahçe duvarlarını ve çevre düzenlemesini kapsamaz. Ayrıca, sigorta, afet öncesi var olan hasarları da karşılamaz.

  DASK Kimler İçin Zorunlu?

  Türkiye'de tüm konutlar için DASK yaptırmak zorunludur. Zorunluluk kapsamında;

  • Tapu sahibi
  • Kat mülkiyeti kurulmuş binalarda kat malikleri
  • Kooperatiflerde kooperatif ortakları

  DASK yaptırmak için gerekli belgeler:

  • Tapu belgesi
  • İskân belgesi
  • Bina adresini gösteren belge

  DASK Yaptırmanın Önemi:

  DASK, deprem ve diğer doğal afetler sonucunda oluşabilecek maddi zararları karşılayarak, hem ailenizin hem de evinizin güvenliğini sağlar. DASK yaptırmak, aynı zamanda yasal bir zorunluluktur.

  Doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak için DASK yaptırmayı ihmal etmeyin.

   

   

  Sık Sorulan Sorular
  Bir deprem sonrasında hasar meydana geldiği takdirde neler yapılmalıdır?
  Deprem sonrasında, hasar meydana geldiğinin öğrenilmesinin hemen ardından, hasar durumu 125 Alo DASK Çağrı Merkezine bildirilmelidir.
  Hasar durumunda DASK'a gönderilecek belge ve bilgiler nelerdir?
  Hasar durumunda Hasar Bildirimi TC kimlik veya poliçe numarası ile hasar bildirimi yapılmalı, güncel tapu bilgisi, hasar yeri açık adresi (eksper gönderimi ve değerlendirmesinin kolaylığı için) ve sigortalı telefonu bilgilerinin DASK’a iletilmesi gerekmektedir.
  Tazminat ödemeleri ne kadar süre içerisinde yapılır?
  Tazminat tutarının kesinleşmesi ve evrakın tamamlanmasını takiben, tazminat ödemeleri en geç 1 ay içerisinde yapılır.
  Zorunlu Deprem Sigortası hangi binaları kapsar?
  Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. 6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır: - Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, - 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, - Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, - Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler. Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan; - Kat irtifakı tesis edilmiş binalar, - Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, - Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri, için de geçerlidir.
  Zorunlu Deprem Sigortası ile sunulan teminat neleri içerir?
  Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde karşılanır
  Zorunlu Deprem Sigortası ile verilen teminatın binanın değerini karşılamadığı durumlarda ne yapılabilir?
  Aynı bina/bağımsız bölüm için birden çok Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılamaz. Ancak, Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bağımsız bölüm veya binanın değeri Zorunlu Deprem Sigortası ile belirlenen sigorta bedeli tutarının üzerinde ise, bu tutarın üzerindeki kısım için, Zorunlu Deprem Sigortasının yapılmış olması kaydıyla, sigorta şirketleri tarafından yangın sigortası ile birlikte ihtiyari deprem teminatı verilebilir.
  Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi düzenlemek için gerekli bilgiler nelerdir?
  Sigortalının adı, adresi, telefonu, cep telefonu, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için), sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, inşa yılı, yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, meskenin brüt yüzölçümü (m2), kullanım şekli bilgileri gereklidir. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar sigortalının sorumluluğundadır.
  Zorunlu deprem sigortasında eşyalar teminat kapsamında mıdır?
  Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları kapsamaktadır
  Zorunlu Deprem Sigortasında tazminat hakkının eksilmesi veya kaybedilmesi durumu olabilir mi?
  Malik veya intifa hakkı sahibi, binanın ve her bir bağımsız bölümün projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına karşı gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Malik veya intifa hakkı sahibi, hasarın projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek tadilat nedeniyle ortaya çıktığının tespit edilmesi durumunda, sigortadan tazminat alma hakkını kaybeder.
  Zorunlu Deprem Sigortasında teminat tutarı nasıl tespit edilir?
  ZDS her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat sunar. Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigorta yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak deprem sigortası yaptırabilir.
  Zorunlu Deprem Sigortasında tespit edilen sigorta bedeline konutun arsa bedeli dahil midir?
  Sigorta bedeline, konutun arsa bedeli dahil değildir. Herhangi bir depremde konut tamamen yıkılsa dahi, "arsa" üzerinde sigortalının arsa payı baki kalacağından arsa değeri dikkate alınmaz. Sigorta tazminatının hesabında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeni inşa bedeli esas alınır.