form background image

Prim İadeli Hayat Sigortası

  Prim İadeli Hayat Sigortası: Birikim ve Teminat Bir Arada

  Prim iadeli hayat sigortası, bir yandan vefat teminatı sunarken, diğer yandan da belirli bir sürenin sonunda birikmiş primlerin sigortalıya geri ödenmesini sağlayan sigorta türleridir. Bu sigortalar, hem koruma hem de yatırım imkanı sunmalarıyla öne çıkarlar.

  Özellikler

  Prim İadeli Hayat Sigortası, sigortadan faydalanmazsanız ödediğiniz primlerin tamamını geri alabileceğiniz, süresi 12 yıl olan bir hayat sigortasıdır.

  Prim İadeli Hayat Sigortası süresi boyunca, olası bir yaşam kaybı durumunda belirlediğiniz teminat ile yakınlarınızı güvence altına alabilirsiniz.

  Prim İadeli Hayat Sigortası'nda prim ödemeleri Amerikan Doları karşılığı TL olarak tahsil edilir. Dönem sonunda sigortadan faydalanamadığınız durumda ödediğiniz primlerin tamamı yine Amerikan Doları karşılığı TL (tahsilat/ödeme tarihinden bir önceki iş gününde saat 15:30'da geçerli olan T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınır) olarak geri ödenir.

  Primleriniz yaşınıza ve seçeceğiniz teminat tutarına göre değişiklik gösterir. Prim ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak yapabilirsiniz.

  İlk yıl primlerinizi ödedikten sonra ödemelerinize ara verme hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu durumda poliçenizde prim ödeme zorunluluğu kalkar ve poliçeniz ara verme (tenzil) durumuna geçer.

  Tenzil durumundaki poliçenizde sigorta bedeli ürün teknik esaslarında gösterildiği şekilde azaltılır. Tenzil durumundaki poliçenizi tekrar yürürlüğe almak isterseniz de poliçe özel şartlarınızda belirtilen koşulları yerine getirmeniz gerekir.

  Ayrılma Durumu

  İlk 60 gün içinde poliçeden cayma hakkınızı kullanabilir ve ödediğiniz primleri geri alabilirsiniz.

  Cayma hakkından sonra ve poliçenin ilk yılı içinde primleri ödememeniz durumunda prim borcu yükümlülüğü yerine getirilmemiş olur ve poliçeniz feshedilir. Bu durumda hiçbir iade alınmaz.

  İlk yıl primlerinizi ödedikten sonra poliçeden ayrılma hakkınızı (iştira) kullanabilirsiniz. İştira durumunda sigorta teknik esaslarına göre hesaplanan matematik karşılık tutarı üzerine, ayrıldığınız sigorta yılındaki kesinti oranları uygulanarak ayrılma değeriniz hesaplanır.

  Vergi İndirimi

  Hangi ürünü tercih ederseniz edin vergi avantajından faydalanabilirsiniz. Hayat sigortanız sizi korumaya devam ederken siz de ödediğiniz primlerin %40’a varan vergi avantajından yararlanabilirsiniz.

  Prim İadeli Sigortaların Avantajları:

  • Vefat Teminatı: Sigortalının vefatı durumunda lehtarlara tazminat ödenir.
  • Birikim: Belirli bir sürenin sonunda birikmiş primler sigortalıya geri ödenir.
  • Vergi Avantajı: Sigorta primleri belirli bir limite kadar gelir vergisi matrahınızdan düşülür.
  • Yatırım Seçenekleri: Farklı risk ve getiri profillerine sahip fonlar arasından seçim yapma imkanı sunar.
  • Esneklik: Dilediğiniz zaman sigortadan çıkabilir ve birikmiş primlerinizi alabilirsiniz.

  Prim İadeli Sigorta Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Sigorta Süresi: Sigorta süresini belirlerken ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi göz önünde bulundurun.
  • Teminat Seçimi: İhtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir teminat seçmeniz önemlidir.
  • Birikim Hedefleri: Birikim hedeflerinizi belirleyin ve buna göre bir sigorta planı seçin.
  • Fon Seçimi: Farklı fonların risk ve getiri profillerini inceleyerek, risk toleransınıza uygun fonlar seçin.
  • Sigorta Şirketi: Güvenilir ve köklü bir sigorta şirketi seçmek önemlidir.
  • Poliçe Şartları: Poliçenin şartlarını dikkatlice okuyun ve anladığınızdan emin olun.

  Prim iadeli sigortalar, hem koruma hem de yatırım imkanı sunan cazip bir seçenektir. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir prim iadeli sigorta seçerek, hem sevdiklerinizi güvence altına alabilir hem de geleceğe yönelik birikim yapabilirsiniz.

  Hem sevdiklerinizi korumak hem de geleceğe yönelik birikim yapmak için Prim İadeli Sigorta yaptırmanız önemlidir.

  Sık Sorulan Sorular
  Prim iadeli hayat sigortasında ödediğim primler süre sonunda bana geri ödenirken bir kaybım olacak mı?
  Süre sonunda sigortaya ödediğiniz primlerin tamamı kesinti yapılmadan size geri ödenir. Primlerin o günkü USD kuru karşılığı TL olarak ödeneceği için kurdan dolayı farklılık yaşanabilir.
  Hayat sigortasında başıma bir şey gelmezse ödediğim primleri geri alabilir miyim?
  Prim İadeli Hayat Sigortası ürünümüzde ödediğiniz tüm primleri geri alabilirsiniz. Prim İadeli Hayat Sigortası size sadece vefat teminatı değil yaşam teminatı da sunar. Sevdiklerinizi vefat riskine karşı güvence altına alırken, poliçe süresi sonunda sigortadan faydalanmazsanız yaşam teminatı ile ödediğiniz primleri geri alabilirsiniz.
  Prim iadeli hayat sigortasında ödemelere ara verdiğim durumda tekrar ne zaman ödemeye başlayabilirim?
  Prim iadeli hayat sigortasında ödemelere ara verdikten sonra tekrar ödemeye başlayabilmek için ödenmemiş prim tutarlarınızın tamamının ödenmesi gerekmektedir. Ödemelere ara verdiğiniz süre 6 aydan fazla ise sigortalıdan sağlık beyanı talep edilir.
  Prim iadeli hayat sigortasında poliçemin ödemelerini dondurduğum zaman poliçe üzerindeki haklarım da donuyor mu?
  Prim İadeli Hayat Sigortası’nda istediğiniz kadar ödemelerinize ara verebilirsiniz. Bu süre içinde ödediğiniz primler üzerinden herhangi bir kesinti yapılmaz. Yalnızca bu süre içinde poliçenizde bulunan vefat teminatınız tarife teknik esaslarına* göre azaltılarak tarafınıza verilir. Bu süre içinde sigortalıya güncel teminatların yer aldığı bir poliçe gönderilir. Tekrar prim ödemelerine başlandığında vefat teminatı ilk poliçedeki tutarına yükseltilir. Bunun için primleri ödenmemiş aylar için bir defada toplu ödeme yapılması gerekir. *Vefat teminatı, ödeme yapılan ay, yaş, cinsiyet parametrelerine göre değişen özel bir hesaplamaya göre azalır. Ara verme durumunda iken; Vade sonuna kadar ödeme yapmazsanız, yalnızca o güne kadarki ödediğiniz primleri kesintiye uğramadan alırsınız, Ayrılmak istediğiniz zaman ise ayrılmak istediğiniz tarihteki kesinti oranları uygulanarak poliçeden ayrılabilirsiniz.