form background image

İş Yeri ve Kobi Paket Sigortası

  İş Yeri ve Kobi Paket Sigortası: İşletmenizin Güvencesi

  İşletmeler, faaliyetleri sırasında birçok riske maruz kalabilir. Bu riskler, yangın, hırsızlık, sel, deprem gibi doğal afetler, iş kazaları, makine arızaları, elektronik cihaz hasarları ve daha fazlasını içerebilir. Bu risklere karşı korunmak için iş yeri ve kobi paket sigortası yaptırmak önemlidir.

  İş Yeri ve Kobi Paket Sigortası Nedir?

  İş yeri ve kobi paket sigortası, işletmelerin karşılaşabileceği risklere karşı birden fazla teminat sunan bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile işletmeniz;

  • Yangın: Yangın veya patlama sonucu oluşabilecek maddi hasarları karşılar.
  • Hırsızlık: İş yerinizin ve içindeki demirbaşların çalınması durumunda maddi kaybınızı karşılar.
  • Sel, Deprem ve Fırtına: Sel, deprem ve fırtına gibi doğal afetler sonucu oluşabilecek maddi hasarları karşılar.
  • İş Kazaları: İş yerinde meydana gelen kazalarda çalışanlarınızın ve üçüncü kişilerin uğrayacağı bedensel yaralanma ve ölüm tazminatlarını karşılar.
  • Makine Kırılması: Makinelerinizin arızalanması sonucu oluşabilecek maddi kayıpları karşılar.
  • Elektronik Cihaz Hasarları: Elektronik cihazlarınızın arızalanması veya çalınması durumunda maddi kayıpları karşılar.
  • Nakliyeyle Taşıma: Mallarınızın nakliye sırasında uğrayacağı hasarları karşılar.
  • Ticari Mali Mesuliyet: Ürünlerinizden veya hizmetlerinizden kaynaklı üçüncü kişilere verilebilecek maddi ve manevi zararları karşılar.

  gibi risklere karşı korunabilir.

  İş Yeri ve Kobi Paket Sigortasının Avantajları:

  • Tek Poliçede Birden Fazla Teminat: Birden fazla riske karşı tek bir poliçeyle koruma sağlar.
  • Maliyet Avantajı: Farklı sigortalar yaptırmak yerine paket sigorta ile daha uygun fiyatlı bir şekilde korunabilirsiniz.
  • Zaman Tasarrufu: Farklı sigorta şirketleri ile uğraşmak yerine tek bir sigorta şirketi ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.
  • Huzur ve Güven: İşletmenizi risklere karşı koruma altına alarak huzurlu bir şekilde işinize odaklanabilirsiniz.

  İş Yeri ve Kobi Paket Sigortası Teminatları:

  İş yeri ve kobi paket sigortası teminatları, sigorta şirketine ve seçilen pakete göre değişiklik gösterebilir. En yaygın iş yeri ve kobi paket sigortası teminatları şunlardır:

  • Temel Teminatlar: Yangın, hırsızlık, sel, deprem ve fırtına gibi temel risklere karşı koruma sağlar.
  • Ek Teminatlar: İş kazaları, makine kırılması, elektronik cihaz hasarları, nakliyeyle taşıma ve ticari mali mesuliyet gibi ek risklere karşı koruma sağlar.

  İş Yeri ve Kobi Paket Sigortası Primini Etkileyen Faktörler:

  • İşletmenin sektörü
  • İşletmenin büyüklüğü
  • İşletmenin bulunduğu yer
  • İşletmenin faaliyet gösterdiği bina
  • İşletmenin sahip olduğu demirbaşlar
  • Seçilen teminatlar

  İş Yeri ve Kobi Paket Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • İhtiyaçlarınızı Belirleyin: İşletmenizin karşı karşıya olduğu riskleri belirleyin ve buna göre bir paket sigorta seçin.
  • Prim Karşılaştırması Yapın: Farklı sigorta şirketlerinden teklif alarak prim karşılaştırması yapın.
  • Poliçe Şartları: Poliçenin şartlarını dikkatlice okuyun ve anladığınızdan emin olun.

  İşletmenizi risklere karşı korumak ve huzurlu bir şekilde işinize odaklanmak için iş yeri ve kobi paket sigortası yaptırmanız önemlidir.

  Sık Sorulan Sorular
  İş Yeri Paket Sigortası ürününü kimler yaptırabilir?
  Ticari faaliyette bulunan işletmeler üretim, satış ya da depolama gibi faaliyetleri için taşıdığı sorumlulukları güvence altına almak adına sigorta yaptırabilirler.
  İş Yeri Paket Sigortası için teminat bedelleri nasıl belirlenir?
  İşyeri paket ürününe konu taşınır / taşınmaz kıymetlerin bedeli rayiç (poliçenin tanzim edildiği tarihteki tazmin kıymeti) bedel üzerinden belirlenir. Bunun için envanter kayıt defteri, demirbaş listesi ve stok kaydı gibi bilgiler bedeli belirlemede yardımcı olmaktadır.
  Elektronik cihaz teminatı neleri karşılar?
  Elektronik makine, tesisat ve bilgi işlem sistemlerinin normal çalışır halde iken veya bulundukları yerde temizleme, yer değiştirme, bakım halindeyken, ani ve beklenmedik bir nedene bağlı olarak meydana gelen maddi hasarları karşılar.
  İşveren sorumluluk sigortası teminatı nedir, neleri karşılar?
  Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların işlerini yaparken kendisine veya üçüncü şahıslara vereceği zararlar nedeniyle işverene düşen kanuni sorumluluğu teminat altına alan bir sigortadır. İşyeri Paket Sigortası içerisinde ek teminat olarak farklı limit alternatifleri ile alınabilir.
  Taşınan para teminatı hangi durumlarda oluşan hasarları karşılar?
  Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya zor kullanılarak yapılan gasp ve hırsızlık. Herhangi bir araç ve nakli sırasında aracın kazaya uğraması veya yanması sonucu kayıp ve hırsızlık. Nakil esnasında ani ve dış sebepler neticesinde oluşan kayıplar.