form background image

Sorumluluk Sigortaları

  Sorumluluk Sigortaları: Risklere Karşı Koruma

  Sorumluluk sigortaları, bir işletmenin veya bireyin üçüncü kişilere karşı yasal sorumluluğundan doğan maddi tazminat taleplerini karşılayan bir sigorta türüdür. Bu sigortalar, işletmelerin ve bireylerin faaliyetleri sırasında oluşabilecek kazalardan ve hatalardan doğan tazminat yükümlülüklerini hafifletmeye yardımcı olur.

  Sorumluluk Sigortaları Türleri:

  • Mesleki Sorumluluk Sigortası: Meslekten doğan hatalar ve kusurlar sonucu üçüncü kişilere verilebilecek maddi ve manevi zararları karşılar.
  • Ürün Sorumluluk Sigortası: Ürünlerden kaynaklanan hatalar ve kusurlar sonucu üçüncü kişilere verilebilecek maddi ve manevi zararları karşılar.
  • Genel Sorumluluk Sigortası: İşletmelerin ve bireylerin faaliyetleri sırasında oluşabilecek kazalardan ve hatalardan doğan tazminat yükümlülüklerini karşılar.
  • Yönetici ve Sorumlu Sorumluluk Sigortası: Şirket yöneticilerinin ve sorumlularının hatalı karar ve uygulamaları sonucu şirkete ve üçüncü kişilere verilebilecek maddi ve manevi zararları karşılar.
  • İşveren Sorumluluk Sigortası: İşverenlerin, iş kazaları sonucu çalışanlarına ve üçüncü kişilere karşı yasal sorumluluklarını karşılar.
  • Asansör Mesleki Sorumluluk Sigortası: Asansörlerin bakımı ve onarımı sırasında oluşabilecek hatalardan ve ihmalkârlıklardan doğan üçüncü şahıs tazminat taleplerini karşılayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile asansör bakımı ve onarımını yapan firmalar ve yetkili servisler, olası bir kazada oluşabilecek yüksek maddi yükümlülüklerden korunmuş olur.
  • Avukat Mesleki Sorumluluk: Hukuk, karmaşık ve sürekli değişen bir alandır. Avukatlar, müvekkillerinin haklarını korumak için bu karmaşık alanda mücadele ederken, hatalı veya eksik hukuki işlem ve tavsiyelerden dolayı tazminat talepleriyle karşı karşıya kalabilirler. Bu risklere karşı Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası devreye girer.
  • Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk: Denetçilerin mesleki faaliyetlerini icra ederken 3. kişilere karşı tazminat sorumluluğunu güvence altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile denetçiler, olası bir hatadan veya ihmalkârlıktan doğan tazminat taleplerine karşı korunmuş olur. 
  • Bağımsız Denetim Mesleki Sorumluluk: Bağımsız denetçilerin mesleki faaliyetleri sırasında üçüncü şahıslara karşı kasıtsız olarak vermiş oldukları zararlar sonucunda ortaya çıkabilecek mali sorumlulukları teminat altına alan bir sigorta türüdür. Bu tür bir sigorta, denetçinin hatalı raporlama, yanlış bilgi verme, görevi ihmal etme gibi nedenlerle karşı karşıya kalabileceği hukuki davalar ve talepler karşısında mali koruma sağlar.
  • Bilirkişi Mesleki Sorumluluk Sigortası: Bilirkişilerin mesleki faaliyetlerini icra ederken üçüncü kişilere karşı tazminat sorumluluğunu güvence altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile bilirkişiler, olası bir hatadan veya ihmalkârlıktan doğan tazminat taleplerine karşı korunmuş olur.
  • Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası:  

   İşletmelerin faaliyetleri sonucu toprağa, suya, havaya veya denizlere kirletici madde yayılması nedeniyle üçüncü kişilere karşı oluşabilecek tazminat taleplerini karşılayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, aşağıdaki risklere karşı koruma sağlayabilir:

   • Temizleme Masrafları: Çevre kirliliğinin temizlenmesi için gerekli olan masraflar
   • Tazminat Talepleri: Kirlilik nedeniyle üçüncü kişilerin maddi ve manevi zararlarına ilişkin tazminat talepleri
   • Yasal Yaptırımlar: Çevre kirliliğine neden olan işletmelere uygulanabilecek idari para cezaları ve yaptırımlar
  • Tehlikeli Maddeler Zorunluluk Sigortası: 4915 Sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu ve 11485 Sayılı Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında zorunlu olarak yaptırılması gereken bir sigorta türüdür. Bu sigorta, tehlikeli madde taşımacılığında oluşabilecek üçüncü şahıs zararlarına karşı koruma sağlar. 
  • Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk: 29314 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Atık Yönetimi Yönetmeliği"ne göre miktara bakılmaksızın tüm işletmelerin Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırması zorunludur. Bu sigorta, tehlikeli atıkların üretilmesinden bertarafına kadarki tüm süreçte oluşabilecek üçüncü şahıs zararlarına karşı koruma sağlar.
  • Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk: 5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun'a göre, Türkiye'nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinde faaliyet gösteren tüm kıyı tesislerinin yaptırması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, kıyı tesislerinden kaynaklı deniz kirliliği sonucu üçüncü kişilere ve çevreye verilebilecek zararlara karşı koruma sağlar.
  • CPI-Ürün Geri Çağırma Sigortası: Gıda, içecek ve benzeri ürün geri çağırma işleminin getirdiği mali yükümlülükleri ve lojistik masrafları karşılayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile firmalar, geri çağırma işleminin mali yükünü sigortaya devrederek bu zorlu süreci daha kolay atlatabilirler.
  • FPR-Ürün Geri Çağırma Sigortası: Ürün geri çağırma işleminin getirdiği mali yükümlülükleri ve lojistik masrafları karşılayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile firmalar, geri çağırma işleminin mali yükünü sigortaya devrederek bu zorlu süreci daha kolay atlatabilirler.
  • Gayrimenkul Değerleme Mesleki Sorumluluk: Gayrimenkul değerleme uzmanlarının mesleki faaliyetlerini icra ederken üçüncü kişilere karşı tazminat sorumluluğunu güvence altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile değerleme uzmanları, olası bir hatadan veya ihmalkârlıktan doğan tazminat taleplerine karşı korunmuş olur. 
  • İnşaat Projeleri için 3. Şahıs, İşveren ve İhtiyari Sorumluluk: İnşaat projelerinin icra aşamasında üçüncü kişilere, işverene ve yükleniciye karşı oluşabilecek tazminat taleplerini güvence altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile projenin tüm paydaşları, olası bir risk karşısında korunmuş olur.
  •  Mimar Mühendis Mesleki Sorumluluk: Mimar ve mühendislerin mesleki faaliyetlerini icra ederken üçüncü kişilere karşı tazminat sorumluluğunu güvence altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile mimar ve mühendisler, olası bir hatadan veya ihmalkârlıktan doğan tazminat taleplerine karşı korunmuş olur. 
  • Otel Sorumluluk Sigortası: Misafirlerin ve üçüncü kişilerin otel binası ve tesislerinde yaşadıkları kazalardan veya otel işletmesinin kusurundan doğan maddi ve bedeni zararlara karşı tazminat sorumluluğunu güvence altına alan bir sigorta türüdür. 
  • Outsourcing HTML Sigortası: Outsourcing hizmeti alan firmaların, üçüncü tarafın hatalı veya eksik hizmet sunmasından veya sözleşmeye uymamasından doğan maddi kayıplara karşı korunmasını sağlar. 
  • Özel Güvenlik Sigortası: Özel güvenlik görevlilerinin hatalı veya eksik hizmet sunmasından veya üçüncü kişilere verilecek maddi ve manevi zararlardan doğan tazminat taleplerine karşı firmaları ve kişileri güvence altına alan bir sigorta türüdür.
  • Özel Mesleki Sorumluluk Sigortası: Avukat, doktor, mühendis, mimar, danışman gibi birçok meslek grubunun mesleki faaliyetlerini icra ederken üçüncü kişilere karşı oluşabilecek tazminat taleplerine karşı koruma sağlar.
  • SMMM Mesleki Sorumluluk Sigortası: SMMM'lerin mesleki faaliyetlerini icra ederken üçüncü kişilere karşı oluşabilecek tazminat taleplerine karşı koruma sağlar. Bu sigorta, SMMM'lerin hatalarından, ihmalkârlıklarından ve kusurlarından doğan maddi ve manevi zararları karşılar. 
  • YMMM Mesleki Sorumluluk Sigortası: YMMM'lerin mesleki faaliyetlerini icra ederken üçüncü kişilere karşı oluşabilecek tazminat taleplerine karşı koruma sağlar. Bu sigorta, YMMM'lerin hatalarından, ihmalkârlıklarından ve kusurlarından doğan maddi ve manevi zararları karşılar. 

  Sorumluluk Sigortalarının Avantajları:

  • Maddi Kayıplara Karşı Güvence: Riskler gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek maddi kayıpları karşılar.
  • Yasal Koruma: Yasal problemlere karşı koruma sağlar ve tazminat yükümlülüklerini hafifletir.
  • Huzur ve Güven: Faaliyetleri güvenle sürdürme imkanı sağlar ve huzur verir.
  • Ticari itibarı koruma: Tazminat ödemeleri ticari itibarın zedelenmesini önler.

  Sorumluluk Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Faaliyetlerin Risklerini Belirleyin: Faaliyetlerin karşı karşıya olduğu riskleri belirleyin ve buna göre bir sigorta yaptırın.
  • Teminat Kapsamı: Sigortanın sunduğu teminatların faaliyetlerinizi tam olarak kapsadığından emin olun.
  • Prim Karşılaştırması: Farklı sigorta şirketlerinden teklif alarak prim karşılaştırması yapın.

  Faaliyetlerinizin risklerine karşı korunmak ve yasal problemlere karşı hazırlıklı olmak için sorumluluk sigortası yaptırmak önemlidir.

  Sık Sorulan Sorular
  Ürün Sorumluluk Sigortasında ürün kusuru ne demektir?
  Ürün geliştirme hataları, üretim hataları, ürün kontrol hataları, etiket hataları gibi durumlar ürün kusuru sayılmaktadır.
  İşveren Sorumluluk Sigortası nedir, yaptırmak zorunlu mudur?
  Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların işlerini yaparken kendisine veya üçüncü şahıslara vereceği zararlar nedeniyle işverene düşen kanuni sorumluluğu teminat altına alan bir sigortadır. Sigorta zorunlu olmayıp isteğe bağlı olarak yapılabilmektedir.
  Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası nedir?
  Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk sigortası, sigortalının bizzat kendisinin veya yanında çalıştırdığı kişiler ile aile bireylerinin, bir kaza sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararları poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına almaktadır. Sigortalı gerçek kişiye bir hizmet veya vekalet ilişkisi ile bağlı olanlar, sigortalının eşi, evlat edindikleri, sigortalı ile birlikte oturmaları halinde kardeşleri ve kendisi tarafından bakılan sair akrabaları ve sigortalı tüzel kişinin sınırsız sorumlu ortakları ve yetkili kişileri üçüncü şahıs sayılmaz.
  Ferdi Kaza Sigortası kapsamı nelerden oluşur?
  Bu sigorta ile poliçede belirtilen şartlar dahilinde sigortalıyı, sigorta süresi içinde karşılaşacağı ani ve beklenmedik bir olay sonucunda sigortalının iradesi dışında ölmesi veya bedeni bir zarara maruz kalmasıdır. Poliçelerde vefat ve sürekli maluliyet teminatlarının yanı sıra tedavi masrafları veya gündelik tazminat teminatı da yer almaktadır.
  Ürün Sorumluluk Sigortasının konusu nedir?
  İşletmenin ürettiği malın kusurundan dolayı 3. Şahısların karşılaştığı zarardan ötürü firmanıza gelebilecek tazminat taleplerini karşılayan Ürün Sorumluluk Sigortasıdır. Ek olarak yurtdışından ithal ederek Türkiye’de dağıtıcı olarak sattığınız ürünlerin kusurundan dolayı 3. şahıs zararlarına da bu üründe güvence verilmektedir.
  Ürün Sorumluluk Sigortalarında Teminata girmeyen riskler nelerdir?
  Üretim konusu mal ve ürünün kendisinde oluşacak zarar ve kayıplar teminat haricidir. Kusurlu ve ayıplı olarak üretildiği anlaşılan mal ve ürünün onarımı, iyileştirilmesi ve düzeltilmesi için yapılan giderler teminat haricidir. Sigortalının ürettiği mal ve ürünün yapımında, kullanılan projede, formülde, planda, tanımlama/açıklamada, reklamlarda, basılı tanım ve talimatlardaki herhangi bir yanlışlık ve/veya noksanlıktan kaynaklanan zarar ve kayıplar teminat haricidir. İş durması, kar kaybı vb. dolaylı zararlar teminat haricidir.
  Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamı nedir?
  İşletmenizin faaliyeti sırasında, üçüncü şahısların uğrayabilecekleri maddi veya bedeni zararlar için güvence verir. Teminat verilen mesleğinize ilişkin kusur, hata ve ihmallerinizden doğabilecek tazminatlara karşı koruma sağlar.
  Mesleki Sorumluluk Sigortası hangi meslekler için yapılmaktadır?
  Hekimler için Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası, Mali Müşavirler ve Muhasebeciler için Sorumluluk Sigortası, Mimarlık, Avukatlık gibi mesleklerin ortaya çıkabilecek riskleri için sigorta yapılabilmektedir.