form background image

Devlet Destekli Alacak Sigortası

  Devlet Destekli Alacak Sigortası: KOBİ'lerin Güvencesi

  KOBİ'ler, Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Ancak, KOBİ'lerin en önemli sorunlarından biri de alacak tahsilatında yaşanan sıkıntılardır. Bu sorun, KOBİ'lerin nakit akışını olumsuz etkilemekte ve işletmelerini riske atmaktadır. Devlet Destekli Alacak Sigortası, bu sorunu çözmek için geliştirilmiş bir sigorta türüdür.

  Devlet Destekli Alacak Sigortası Nedir?

  Devlet Destekli Alacak Sigortası, KOBİ'lerin yurt içi vadeli satışlarından doğan ticari alacaklarını teminat altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile, sigortalı KOBİ'lerin ticari alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurulan Havuz Sistemi tarafından karşılanmaktadır.

  Devlet Destekli Alacak Sigortasının Avantajları:

  • KOBİ'lere Güvence: Alacak tahsilatında yaşanan riskleri minimize eder.
  • Nakit Akışı Güvenliği: Alacakların gecikmesi veya tahsil edilememesi durumunda nakit akışını korur.
  • Finansman İmkanı: Sigorta, KOBİ'lerin bankalardan kredi almasını kolaylaştırır.
  • Büyüme ve Gelişme Fırsatı: KOBİ'lerin büyüme ve gelişme potansiyelini artırır.
  • Devlet Desteği: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

  Devlet Destekli Alacak Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

  • En az 2 yıl önce kurulmuş
  • Vergi ve SGK borcu olmayan
  • Cirosu 25 Milyon TL'den az olan
  • Olağan Dışı Risk Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini karşılayan
  • Gerçek ve tüzel kişi ticari işletmeler

  Devlet Destekli Alacak Sigortası Teminatları:

  • Sigortalı KOBİ'nin yurt içi vadeli satışlarından doğan ticari alacakları
  • Alıcının iflas, konkordato, tasfiye gibi durumlarda alacağın tahsil edilememesi
  • Alıcının temerrüde düşmesi

  Devlet Destekli Alacak Sigortası Prim Bedeli:

  Prim bedeli, KOBİ'nin cirosuna, vade süresine ve risk profiline göre hesaplanır.

  Devlet Destekli Alacak Sigortası, KOBİ'lerin alacak tahsilatında yaşanan sorunlara çözüm sunan ve işletmelerini güvence altına alan önemli bir araçtır.

  KOBİ'ler, bu sigortadan yararlanarak nakit akışlarını korumak, finansman imkanlarını genişletmek ve işletmelerini büyütmek için önemli bir adım atabilirler.

  Sık Sorulan Sorular
  KOBİ'lere yönelik Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi nedir?
  24.12.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin Çalışma Usul ve Esasları Tebliği ve Tarife ve Talimatname Tebliği ile oluşturulan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası sistemidir. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenen koşulları sağlayan KOBİ’ler Devlet Destekli Alacak Sigortası'ndan yararlanabilmektedir. Bu sistem ile herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan alacağın ödenmeme riski teminat altına alınmakta ve teminat sağlanmaktadır. Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi, Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) tarafından yönetilmektedir.
  Hangi KOBİ'ler faydalanabilir?
  Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi’nden son mali yıldaki yurt içi satışları 500.000.000 TL’yi* aşmayan ve en az iki yıl önce kurulan (veya sermayesinin çoğunluğuna sahip bir başka tüzel kişiliğin en az iki yıl önce kurulmuş olan) KOBİ'ler faydalanabilir. Bu şartları karşılayan ve Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından yapılacak risk değerlendirme kriterlerini sağlayan tüm KOBİ'ler, Devlet Destekli Alacak Sigortası ile ticari alacakları için teminat sağlayabilir. Uygunluk Kriterleri: KOBİ olma kriterlerini sağlayan Yurt içi satışlardan elde ettiği cirosu 500 milyon TL’den* az olan Belirlenen risk değerlendirme koşullarına uygun En az iki yıl önce kurulmuş olan (veya sermayesinin çoğunluğuna sahip bir başka tüzel kişiliğin en az iki yıl önce kurulmuş olan) Basit usul dışında vergi mükellefiyeti olan *Merkez, belirtilen tutarı her bir başvuru için yüzde 50 oranına kadar artırabilir.
  Devlet Destekli Alacak Sigortası işletmenize ne fayda sağlar?
  Devlet Destekli Alacak Sigortası, işletmelerin ticari alacak yönetimlerine katkı sağlayarak tahsilat sorunlarını çözmek için en uygun şartlarda teminat sağlıyor. Böylece Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi'ne dahil olan tüm KOBİ'ler, öngörülemeyen ticari risklere karşı etkin bir koruma elde ediyorlar. Etkin Alacak ve Tahsilat Yönetimi Ticari Alacaklara Koruma Kredibilite Güvenli Ticaret İmkanı Ticari Risk Değerlendirme Danışmanlığı
  Hangi satışlara ait alacaklar için teminat altına alınabilir?
  İşletmelerin başka bir teminat sağlanmamış ve yurt içi vadeli satışları teminat altına alınabilir. Bu kapsamda 120, 180, 240 ve 360 güne kadar vadeli, TL bazlı faturalarından oluşan ticari alacakları için teminat sağlanır. Satış vadesinin yer aldığı satış sözleşmeleri ile yapılan satışlar Satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar Açık hesap satışlar Çek veya senet ile yapılan satışlar
  Ticari alacaklarım ile ilgili hangi riskler kapsam dahilindedir?
  Teminat kapsamına alınmış bir alıcının vadesi geldiğinde ödenmeyen ticari alacakları ve iflas, konkordato, tasfiye vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi durumları, Devlet Destekli Alacak Sigortası (DDAS) kapsamında teminat altına alınan risklerdendir.
  Tazminat ödemesi ne zaman gerçekleşir?
  Tazminat taleplerinde, 120 günlük tahsilat sürecinde herhangi bir tahsilat sağlanamaz ise, takip eden 30 gün içerisinde tazminat ödemeleri gerçekleştirilir.