form background image

Otomatik Katılım Sigortası

  Otomatik Katılım Sigortası: Trafikte Daha Güvenli Bir Gelecek

  Otomatik Katılım Sigortası (OKS), Zorunlu Trafik Sigortası (ZTS) poliçesi düzenlenirken, sigortalının tercihine bağlı olmaksızın, trafikteki tüm araçlara ve üçüncü kişilere karşı teminat sağlayan ek bir sigortadır.

  Çalışanlar, işverenleri aracılığı ile Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dâhil olup gelecekleri için şimdiden birikim yapmaya başlıyor.

   

  45 yaşını doldurmamış çalışanların otomatik olarak katıldığı Bireysel Emeklilik Sistemi, yarınlarınız için birikim yapmanızı kolaylaştırır ve emeklilik döneminizi refah içerisinde geçirmenize yardımcı olur. 20 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle birlikte 4632 sayılı Kanun’un Ek 2. maddesine yapılan ekleme ile, talepleri halinde 45 yaş üstü çalışanların da Otomatik Katılım sistemine dahil edilebilmesine imkan sunulmuştur. Böylece, 45 yaşını geçen bir çalışanın, Otomatik Katılım sisteminde de devlet katkısı limitinden faydalanarak tasarruf yapması sağlanabilecektir.

  Otomatik Katılım Sigortası Neden Önemlidir?

  Trafik kazaları, maddi ve manevi açıdan büyük kayıplara neden olabilir. Zorunlu Trafik Sigortası'nın teminat limitleri her zaman yeterli olmayabilir. Otomatik Katılım Sigortası ile, ZTS'nin teminat limitlerini aşan durumlarda da maddi kayıplarınızı telafi edebilirsiniz.

  Avantajlı: Otomatik Katılım Devlet Katkısı ve Diğer Avantajlar

  Otomatik Katılım size sağladığı en büyük avantajlardan biri, kuşkusuz ki aylık ödediğiniz katkı payı tutarının %30'u oranında eklenen devlet katkısı! Örneğin aylık olarak ödediğiniz katkı payı tutarı 200 TL ise bu durumda 60 TL devlet katkısı alırsınız. Yani geleceğiniz için aylık birikiminiz 260 TL olur. Devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin %30'u ile sınırlandırılmıştır. Örneğin brüt asgari ücretin aylık tutarı 2.000 TL olsun. Bu durumda yıllık brüt asgari ücretin %30'u 7.200 TL'ye tekabül eder. Yani bir yıl içerisinde 7.200 TL'ye varan devlet katkısından yararlanabilirsiniz. Bunun dışında da Otomatik Katılım'ın faizli ve faizsiz fonlar ile 1.000 TL'lik ek devlet katkısı gibi çeşitli avantajları bulunur.

  Otomatik Katılım'a katıldığınız zaman, aylık katkı payı tutarınızın %30'luk oranında devlet katkısına ek olarak, bir defaya özel olmak üzere 1.000 TL'lik bir ek katkı daha alırsınız,

  Birikiminizi fonlar aracılığı ile dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz**,

  Katkı paylarınız ve buna oranla gelen devlet katkısı gibi kazançlarınız, fonlarda değerlendirildikten sonra emeklilik döneminde rahat yaşamanıza katkı sağlar,

  Emeklilik döneminde birikiminizi gelir sigortası olarak almak isterseniz, birikiminize ek %5 devlet katkısı alabilirsiniz.

  Sık Sorulan Sorular
  Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kimleri kapsayacak?
  KS, 45 yaş altındaki tüm kamu ve özel sektör çalışanlarını kapsar. 45 yaş ve üstündeki çalışanlar işverenlerinden talep etmeleri halinde sisteme dahil edilebilirler. Yabancı uyruklu çalışanlar sisteme dahil edilmeyecektir.
  Otomatik Katılım Sistemi’nde çalışanın maaşından ne kadar kesinti yapılır?
  Ödenmesi gereken asgari katkı payı, çalışanlarınızın prime esas kazançlarının %3’ü oranındadır ve her ay çalışanın maaşından kesilmelidir.
  Yeni işe giren çalışanınızın önceki iş yerinde yapılmış bir Otomatik BES sözleşmesi varsa yeniden sözleşme yapılmalı mı?
  Evet, iş yeriniz Otomatik Katılım Sistemi’ne geçtiyse yapılmalıdır. İş yeriniz Otomatik Katılım Sistemi'ne geçmediyse, çalışanlarınız önceki iş yerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında, katkı payı ödemesi yapmaya devam edebilirler.
  Çalışanlar sözleşmelerini ne zaman ve nasıl iptal ettirebilirler?
  Çalışanlar, ilk defa ödeme yaptıktan sonraki iş günü itibariyle, başlangıç dönemi olan 2 ay içerisinde Otomatik BES'den ayrılma haklarını kullanabilirler. Başlangıç dönemi içerisinde sistemden ayrılan çalışanlar,ödedikleri katkı paylarının tamamını geri alma hakkına sahiptir.
  Çalışanlar katkı payı ödemesine ara verebilir mi?
  Çalışanlar, katkı payı ödemesine ara vermeyi talep edebilir. Bu talep, talep tarihinden itibaren en çok 3 aylık süre için yapılır; ancak çalışan, bu süre bitmeden önce veya bittikten sonra tekrar ara verme talebinde bulunabilir.
  Otomatik BES hangi şirketleri kapsıyor?
  Bu kapsamda çalışan sayısı 5 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren sisteme dahil oluyorlar.
  OKS sözleşmesi için hiç tahsilat alınmadan çalışan işyerinden ayrılırsa sözleşme ne şekilde sonlandırılır?
  Çalışanın işten ayrılması durumunda çalıştığı gün kadarki ücretinin %3’lük kısmı Otomatik BES sözleşmesine aktarılır. Sözleşme işveren tarafından sonlandırılmaz. Sadece “Çalışan Durum Güncelleme” dosyası ile işten ayrılma bildirimi yapılır.
  Otomatik BES’te emeklilik şirketini çalışan kendisi belirleyebiliyor mu?
  Çalışanların, Otomatik BES’te hangi emeklilik şirketiyle çalışacağını belirleme yetkisi bulunmuyor. Bu seçimi, yalnızca işverenler yapabiliyor.
  Sözleşmesini iptal eden bir çalışanın firmadan ayrılıp tekrar aynı firmada işe başlaması durumunda yeni sözleşme başlatılmalı mıdır?
  Evet, tekrar sözleşme başlatılması gereklidir.
  Başlangıç süresinde sistemden ayrılan veya sonrasında erken çıkış yapan çalışanlar istedikleri zaman tekrar sisteme girebilir mi?
  İlk 2 aylık başlangıç dönemi içerisinde sistemden ayrılan ya da sonrasında erken çıkış yapan bir çalışan, kendi talebi doğrultusunda, işvereni tarafından ilgili emeklilik planına tekrar dâhil edilir. Çalışanın talep tarihi itibarıyla aynı işyerinde çalışıyor olması ve ilgili takvim yılının ilk günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Daha önce işvereni tarafından emeklilik planına dahil edilmiş ancak cayma veya ayrılma hakkını kullanmış olan çalışan, 3 yılın sonunda bir defalığına mahsus olarak emeklilik sistemine yeniden dahil edilebilecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu süreyi 1 yıla kadar azaltmaya ve 5 yıla kadar artırmaya yetkilidir.
  Bir gün çalışıp işten ayrılan ve hizmet akdine ilişkin işlemi tamamlandığında işten ayrılmış çalışanlar sisteme dahil edilecek midir?
  Prime esas kazanç/emeklilik keseneğine esas aylık (matrah) tutarı oluşan çalışanlar gün sayısına bakılmaksızın sisteme dahil edilir.
  Fon dağılımını firma mı belirleyecek, tek tek katılımcılardan mı alınacak?
  Firma ilk giriş aşamasında katılımcılardan faizli veya faizsiz olarak fon dağılım tercihlerini alabilir ve değişiklik yapmak isteyenler emeklilik şirketi aracılığıyla faizli/faizsiz fon değişikliğini yapabilir. 2 aylık cayma süresi sonunda, çalışanlar kendi tercihleri doğrultusunda sunulacak olan 8 adet farklı risk seviyesindeki faizli veya faizsiz fonlardan seçim yapabilecekler.
  SGK’dan emekli olan / engelli çalışan / firma sahibi / yönetim kurulu üyesi / stajyer için sözleşme giriş dosyası yüklenmesi gerekiyor mu?
  4A ve 4C kapsamında olup, yabancı uyruklular hariç 45 yaşını doldurmamış tüm çalışanlarınız için dosya yüklemeniz gerekmektedir. 45 yaşını doldurmuş 4A ve 4C kapsamındaki kamu ve özel sektör çalışanları da talepte bulunmaları durumunda sisteme dahil edilebilirler. Stajyer için SGK ödemesi firma tarafından yapılmıyorsa sözleşme başlatılmamalıdır.
  Başlangıç döneminde sistemden ayrılan/erken çıkış yapan çalışanın ilgili ay maaşından kesinti yapılması halinde iade mi yapılır?
  Sözleşmesi sonlanmış bir çalışan için ödeme yapılması durumunda şirketimize intikal eden tutar çalışanın IBAN numarasına otomatik olarak iade edilmektedir.
  Fazla ya da eksik yatırılan tutarlar için düzeltme işlemi ne şekilde yapılmalıdır?
  Fazla tutar yatırılması durumunda, ilgili katılımcının bir sonraki ayki ödeme tutarından düşülerek mahsup edilebilir. Eksik tutar yatırılması durumunda ise fark tutarı kadar yeniden ödeme dosyası yüklenmelidir.
  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) mevcut sözleşmesi olan çalışanlar, 1.000 TL başlangıç devlet katkısından yararlanacak mı?
  Otomatik Katılım öncesinde BES'i olan katılımcılar 1.000 TL başlangıç devlet katkısından yalnızca Otomatik Katılım planına dahil olmaları ve cayma hakkını kullanmamaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere hak kazanabileceklerdir.