form background image

Kefalet Sigortası

  Kefalet Sigortası: Güvenli İşbirlikleri için Teminat

  Kefalet sigortası, bir işbirliğinde kefil olan kişi veya kurumun, kefil olduğu yükümlülüğü yerine getirememesi durumunda, alacaklının zararını karşılayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, işbirliklerinde güven ortamı oluşturarak ticari ilişkileri kolaylaştırır ve riskleri minimize eder.

  Kefalet Sigortası Nedir?

  Kefalet sigortasında, kefil olan kişi veya kurum (sigortalı), sigorta şirketine bir prim ödeyerek, kefil olduğu yükümlülüğü yerine getirememesi durumunda sigorta şirketinin alacaklıya tazminat ödemesini garanti altına alır.

  Kefalet Sigortası Amacı


  Kefalet sigortası poliçesi, firmaların bankalar nezdindeki limitlerini kullanmadan, bahse konu limitleri rahatlatarak nakdi finansman kapasitelerini güçlendirebilecektir. Özellikle hizmet sektöründe faaliyetlerini gerçekleştiren şirketler yaptıkları iş gereği yükümlülüklerini yerine getireceklerini 3. kişiye ispatlama ya da garanti etme açısından kefalet sigortası sözleşmelerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu teminat ve garantilerin müşteri talebi alınır alınmaz en kısa sürede ve güvenilir bir şekilde müşteriye sunulması ihaleye katılım açısından önem arz etmektedir.

  Sigorta şirketleri, bankalardan farklı olarak müşterilerin bankada oluşan limitlerini tüketmeden hızlı ve güvenilir bir çözüm sunmaktadır. Ayrıca borçlunun bankalar nezdindeki kredi limitlerinin tüketilmemesi bakımından sigortalılar için ek bir avantaj sağlamaktadır. Yurt dışı reasürans şirketlerinin de desteğiyle rekabetçi koşullar sunulması amaçlanmakta olup, ticari işletmelere zaman ve maliyet tasarrufu ile değer katılması planlanmaktadır. Sigorta şirketlerinin de katılımıyla firmaların kapasitelerini bu vesileyle artırmalarına yardımcı olunması, yurt dışında yaygın olarak kullanılan bu sistemin ülkemizde de kullanılırlığının artırılması ve bu sayede ülke ekonomisine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

  Kefalet Sigortasının Avantajları:

  • Alacaklılar için:
   • Alacakların tahsil edilmesi güvence altına alınır.
   • Ticari riskler minimize edilir.
   • Güvenilir işbirlikleri kurma imkanı artar.
  • Kefiller için:
   • Kefalet riskini sigorta şirketine devrederek kendi varlıklarını korurlar.
   • Kefalet verme kapasiteleri artar.
   • Ticari ilişkilerde daha rahat hareket edebilirler.
  • Borçlular için:
   • Kefalet bulma imkanı artar.
   • Finansman ve kredi erişimi kolaylaşır.
   • Ticari itibarları yükselir.

  Kefalet Sigortası Türleri:

  • İhale Kefaleti: İhalelere katılan firmaların, ihaleyi kazanmaları halinde sözleşme şartlarını yerine getireceklerine dair verdikleri kefaletin sigorta ile teminat altına alınması.
  • Gümrük Kefaleti: Gümrük vergileri ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gümrüğe verilen kefaletin sigorta ile teminat altına alınması.
  • Vergi Kefaleti: Vergi borçlarının ödenmesi için vergi dairesine verilen kefaletin sigorta ile teminat altına alınması.
  • Kira Kefaleti: Kira sözleşmesinde kiracı tarafından ev sahibine verilen kefaletin sigorta ile teminat altına alınması.
  • Kredi Kefaleti: Bankalardan alınan kredilerin geri ödenmesi için bankaya verilen kefaletin sigorta ile teminat altına alınması.

  Kefalet Sigortası Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Sigortanın sunduğu teminatlar: Sigortanın kapsadığı kefalet türleri ve tazminat tutarları önemlidir.
  • Prim bedeli: Sigorta priminin bütçenize uygun olması önemlidir.
  • Kefalet Verilecek Kişinin/Kurumun Risk Profili: Kefalet verilecek kişinin/kurumun finansal durumu ve sicili dikkate alınmalıdır.

  Kefalet Sigortası Kimler İçin Uygun?

  Kefalet sigortası, kefalet verme riski taşıyan herkes için uygundur. Özellikle;

  • İhalelere katılan firmalar
  • Gümrük işlemleri yapan firmalar
  • Vergi borcu olanlar
  • Kiracılar
  • Kredi alanlar

  Güvenli işbirlikleri ve risksiz kefaletler için kefalet sigortası yaptırmayı ihmal etmeyin.

  Sık Sorulan Sorular
  Kefalet senedinin çeşitleri nelerdir ve hangi durumda kullanılırlar?
  İhalelere katılım için geçici, kesin ve avans kefalet senedi olmak üzere 3 çeşit kefalet senedi düzenlenmektedir.
  Kefalet Sigortasının yasal altyapısı nasıl oluşturulmuştur?
  Ülkemizde yasal altyapısı uygun hale getirilmiş ve teminat türleri tanımlanmış olan bu ürünün uygulaması ve muhtemel etkileri Türk finansal kesimi için önem arz etmektedir. Başta bankacılık sektörü olmak üzere ilgili tüm paydaşlara etkisi olacaktır.
  Kefalet Sigortası ne için teminat sağlanmaktadır?
  Kefalet sigortasında firmanın kuruma karşı yerine getirmeyi taahhüt ettiği işi kanun, sözleşme ve şartname hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmeme riski garanti edilmektedir.
  Kefalet Sigortasında taraflar kimlerdir?
  Sigorta ürünlerinden farklı olarak sigortalı, sigortacı ve lehdar kurum olmak üzere 3 taraf bulunmaktadır. Teminat lehdara verilirken tazmin durumunda ödeme lehdara yapılmakta daha sonra tahsilat için sigortalıya rücu edilmektedir.
  Kimler Kefalet Sigortasından yararlanabilir?
  Kefalet sigortasından özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve kamu kurum ihalelerine katılım sağlayan catering, temizlik, güvenlik, araç kiralama firmaları yararlanabilir.