form background image

Ferdi Kaza Sigortası

  Ferdi Kaza Sigortası: Öngörülemeyeni Güvene Almak

  Hayat, öngörülemeyenlerle doludur. Beklenmedik bir kaza, hayatımızı ve sevdiklerimizin hayatını maddi ve manevi açıdan derinden etkileyebilir. Ferdi kaza sigortası, bu tür durumlarda ortaya çıkan risklere karşı bir güvence sağlar.

  Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

  Ferdi kaza sigortası, kazalar sonucu oluşabilecek vefat, kalıcı sakatlık ve tedavi masraflarını karşılayan bir sigorta türüdür. Poliçede belirtilen teminatlar ve limitler dahilinde, sigortalı kişi ve aile bireyleri maddi olarak korunmuş olur.

  Ferdi Kaza Sigortasının Avantajları:

  • Maddi Güvence: Kazalar sonucu vefat veya kalıcı sakatlık durumunda, sigortadan ödenecek tazminat, ailenin maddi yükünü hafifletir.
  • Tedavi Masrafları: Kaza sonucu oluşan tedavi masrafları, sigorta tarafından karşılanır.
  • Ek Teminatlar: Seyahat teminatı, eğitim teminatı gibi ek teminatlar ile farklı risklere karşı da koruma sağlanabilir.
  • Vergi Avantajı: Ferdi kaza sigortası primleri için vergi indirimi imkanı vardır.

  Ferdi Kaza Sigortası Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Teminatlar: Sigortanın sunduğu teminatların ihtiyaçlarınızı karşılaması önemlidir.
  • Limitler: Teminatlara ilişkin limitlerin yeterli olması gerekir.
  • Prim: Sigorta priminin bütçenize uygun olması önemlidir.

  Ferdi Kaza Sigortası Kimler İçin Uygundur?

  Ferdi kaza sigortası, her yaştan ve her meslekten insan için uygundur.

  Özellikle;

  • Riskli bir işte çalışanlar,
  • Spor yapanlar,
  • Seyahat edenler,
  • Aile geçimini sağlayanlar,
  • Çocuklu aileler

  için ferdi kaza sigortası yaptırmak önemlidir.

  Öngörülemeyeni güvence altına almak için siz de ferdi kaza sigortası yaptırmayı düşünebilirsiniz.

  Sık Sorulan Sorular
  Deprem, Ferdi Kaza sigortasına dahil midir?
  Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması halleri, sigortadan hariçtir. Ancak ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilir.
  Ferdi Kaza sigorta bedeli nasıl belirlenir?
  Ferdi kaza sigorta bedeli, sigortalının yaş ve meslek gibi özellikleri göz önünde tutularak belli esaslar dahilinde belirlenir. Poliçe gereğince ödenecek tazminatın miktarı, önceden taraflar arasında uzlaşma sağlanarak tespit olunur.
  Ferdi Kaza sigortası hangi teminatları kapsar?
  Verilen ve verilmeyen teminatların poliçenin ön yüzünde belirtilmesi kaydıyla, aşağıda belirtilen vefat ve daimi maluliyet teminatlarına ek olarak, gündelik tazminat ve tedavi masrafları teminatlarının biri veya her ikisi verilebilir. A- Vefat Teminatı Poliçede temin edilen bir kaza, sigortalının derhal ya da kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir. B- Daimi Maluliyet Teminatı Poliçede temin edilen bir kaza, sigortalının derhal ya da kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat’i surette tespitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli poliçede yer alan oranlar dahilinde, sigortalıya ödenir. C- Gündelik Tazminat Sigortalı, kaza neticesinde geçici çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı gündelik tazminat ödenir. Bu tazminat, tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar ödenir ve bu süre 200 günü geçmez. D- Tedavi Masrafları Teminatı Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğu poliçede ayrıca belirtilmesi şartı ile sigortacı, kaza gününden itibaren bir sene zarfında belirtilen tedavi masraflarını poliçede teminat için tesbit olunan tutara kadar öder.
  Ferdi Kaza sigortasının coğrafi sınırı nedir?
  Bu sigorta teminatı Türkiye sınırları dışında da geçerlidir.
  Ferdi Kaza sigortasının kapsamı nedir?
  Bu sigorta ile poliçede belirtilen şartlar dahilinde sigortalıyı, sigorta süresi içinde maruz kalacağı kazaların sonuçlarına karşı teminat altına alır. Bu poliçedeki kaza tabirinden maksat ani ve harici bir olay sonucunda sigortalının iradesi dışında ölmesi veya bedeni bir arızaya maruz kalmasıdır.